Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  reverse

  Podsumowanie

  Odwraca kolejność elementów w tablicy: pierwszy staje się ostatnim, ostatni pierwszym.

  Metoda obiektu: Array
  Zaimplementowane w: JavaScript 1.1, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  reverse()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Metoda reverse zmienia zawartość tablicy, odwracając kolejność jej elementów.

  Przykłady

  Przykład: Odwracanie kolejności elementów w tablicy

  Poniższy przykład tworzy tablicę mojaTablica, posiadającą trzy elementy, następnie odwraca ich kolejność.

  mojaTablica = new Array("jeden", "dwa", "trzy")
  mojaTablica.reverse()
  

  W wyniku działania powyższego kodu:

  • mojaTablica[0] ma wartość "trzy"
  • mojaTablica[1] ma wartość "dwa"
  • mojaTablica[2] ma wartość "jeden"

  Zobacz także

  join, sort

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,