mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Array.prototype.push()

  Podsumowanie

  Dodaje jeden lub więcej elementów na koniec tablicy i zwraca jej nową długość. Metoda ta zmienia długość tablicy.

  Składnia

  arr.push(element1, ..., elementN)

  Parametry

  element N  
  Elementy dodawane na końcu tablicy.

  Opis

  Zachowanie metody push jest analogiczne do funkcji push w języku Perl 4. Uwaga: jej zachowanie różni się w języku Perl 5.

  Przykłady

  Przykład: Dodawanie elementów do tablicy

  Następujący kod tworzy tablicę myFish zawierającą dwa elementy, następnie dodaje do niej dwa kolejne. Po wykonaniu kodu, pushed zawiera wartość 4 (w JavaScript 1.2 po wykonaniu kodu zmienna pushed zawiera wartość "lew").

  myFish = ["anioł", "klaun"];
  pushed = myFish.push("bęben", "lew");
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Ptak82, Mgjbot, Internauta1024A, Elus
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny