Array.of()

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Metoda Array.of() tworzy nową instancję obiektu Array, która zawiera w sobie wszystkie argumenty przekazane do funkcji, niezależnie od ich liczby i typu.

Różnica pomiędzy Array.of() i konstruktorem Array polega na różnej interpretacji argumentów - Array.of(7) tworzy nową tablicę z jednym elementem(7), gdzie Array(7) tworzy nową tablicę z właściwością length ustawioną na 7 (Notatka: Oznacza to tablicę z 7 wolnymi miejscami, nie miejscami z wartościami undefined).

Array.of(7);    // [7] 
Array.of(1, 2, 3); // [1, 2, 3]

Array(7);     // [ , , , , , , ]
Array(1, 2, 3);  // [1, 2, 3]

Składnia

Array.of(element0[, element1[, ...[, elementN]]])

Parametry

elementN
Elementy, które tworzą tablicę.

Wartość zwracana

Nowa instancja obiektu Array.

Opis

Ta funkcja jest częścią standardu ECMAScript 2015. Po więcej informacji zobacz Array.of and Array.from proposal i Array.of polyfill.

Przykłady

Array.of(1);     // [1]
Array.of(1, 2, 3);  // [1, 2, 3]
Array.of(undefined); // [undefined]

Polyfill

Uruchomienie tego kodu przed innym stworzy Array.of() nawet jeśli nie jest ona dostępna natywnie.

if (!Array.of) {
 Array.of = function() {
  return Array.prototype.slice.call(arguments);
 };
}

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.of' in that specification.
Standard Początkowa definicja.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.of' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
ofChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 26Safari Full support 9WebView Android Full support 39Chrome Android Full support 39Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 26Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 4.0nodejs Full support 4.0.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Zobacz także