mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Array.prototype.map()

  Podsumowanie

  Tworzy nową tablicę z wynikami wywołanej podanej funkcji dla każdego elementu w tablicy.

  Składnia

  arr.map(callback[, thisArg])

  Parametry

  callback
  Funkcja tworząca element nowej tablicy z jednego z bieżących elementów.
  thisArg
  Obiekt do użycia jako this, kiedy wykonujemy callback.

  Opis

  map wykonuje funkcję (callback) na każdym z elementów tablicy. Tablica traktowana jest jako "zwarte" - czyli callback zostanie wywołane dla każdego elementu o indeksie mniejszym niż długość tablicy, nawet jeśli poszczególne indeksy nie zostały wcześniej zadeklarowane.

  callback wywoływana jest z trzema argumentami: wartością elementu, jego indeksem i tablicą która jest trawersowana.

  W przypadku podania argumentu thisObject, zostanie on przekazany jako this przy każdym wywołaniu callback. Gdy go brak, lub ma wartość null, użyty zostanie obiekt globalny przyporządkowany do callback.

  map nie modyfikuje tablicy, na której jest wywołany.

  Zakres elementów przetwarzanych przez map ustalany jest przed pierwszym wywołaniem callback. Elementy dodane do tablicy po wywołaniu map nie zostaną odwiedzone przez callback. Jeśli istniejący, element tablicy zostanie zmieniony lub usunięty, wartością przekazaną do callback będzie wartość z momentu w którym map odwiedza dany element; elementy usunięte przed sprawdzeniem będą przekazane jako undefined.

  Przykłady

  Przykład: Wielkie litery łańcuchów w tablicy

  Poniższy kod tworzy nową tablicę zawierającą pisaną wielkimi literami wersję wszystkich oryginalnych łańcuchów.

  strings = ["hello", "Array", "WORLD"];
  function makeUpperCase(v)
  {
    return v.toUpperCase();
  }
  uppers = strings.map(makeUpperCase);
  // uppers są teraz pisane wielkimi literami ["HELLO", "ARRAY", "WORLD"]
  // strings są niezmienione
  

  Przykład: Mapowanie tablicy liczb do tablicy pierwiastków kwadratowych

  Poniższy kod pobiera tablicę liczb i tworzy nową tablicę z pierwiastkami kwadratowymi liczb z pierwszej tablicy.

  liczby = [1, 4, 9];
  pierwiastki = numbers.map(Math.sqrt);
  // otrzymane pierwiastki [1, 2, 3]
  // pozostające nadal liczby [1, 4, 9]
  

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Ptak82, Mgjbot, Internauta1024A, Tomasz Tybulewicz
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny