MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Metoda map() tworzy nową tablicę z wynikami wywołanej funkcji dla każdego elementu w tablicy.

Składnia

arr.map(callback[, thisArg])

Parametry

callback
Funkcja tworząca element nowej tablicy z jednego z bieżących elementów.
currentValue
   
index

array
thisArg
Opcjonalnie. Obiekt do użycia jako this, kiedy wykonujemy callback.

Zwracana wartość

Nowa tablica.

Opis

map wykonuje funkcję (callback) na każdym z elementów tablicy. Tablica traktowana jest jako "zwarte" - czyli callback zostanie wywołane dla każdego elementu o indeksie mniejszym niż długość tablicy, nawet jeśli poszczególne indeksy nie zostały wcześniej zadeklarowane.

callback wywoływana jest z trzema argumentami: wartością elementu, jego indeksem i tablicą która jest trawersowana.

W przypadku podania argumentu thisObject, zostanie on przekazany jako this przy każdym wywołaniu callback. Gdy go brak, lub ma wartość null, użyty zostanie obiekt globalny przyporządkowany do callback.

map nie modyfikuje tablicy, na której jest wywołany.

Zakres elementów przetwarzanych przez map ustalany jest przed pierwszym wywołaniem callback. Elementy dodane do tablicy po wywołaniu map nie zostaną odwiedzone przez callback. Jeśli istniejący, element tablicy zostanie zmieniony lub usunięty, wartością przekazaną do callback będzie wartość z momentu w którym map odwiedza dany element; elementy usunięte przed sprawdzeniem będą przekazane jako undefined.

Przykłady

Wielkie litery łańcuchów w tablicy

Poniższy kod tworzy nową tablicę zawierającą pisaną wielkimi literami wersję wszystkich oryginalnych łańcuchów.

var strings = ["hello", "Array", "WORLD"];
function makeUpperCase(v)
{
    return v.toUpperCase();
}
var uppers = strings.map(makeUpperCase);
// uppers są teraz pisane wielkimi literami ["HELLO", "ARRAY", "WORLD"]
// strings są niezmienione

Mapowanie tablicy liczb do tablicy pierwiastków kwadratowych

Poniższy kod pobiera tablicę liczb i tworzy nową tablicę z pierwiastkami kwadratowymi liczb z pierwszej tablicy.

var liczby = [1, 4, 9];
var pierwiastki = liczby.map(Math.sqrt);
// otrzymane pierwiastki [1, 2, 3]
// pozostające nadal liczby [1, 4, 9]

 

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: cojack, Miras, nix1, teoli, Mgjbot, Ptak82, tybulewicz, Internauta1024A
 Ostatnia aktualizacja: cojack,