mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Array.prototype.length

  Podsumowanie

  32-bitowa liczba całkowita bez znaku określająca liczbę elementów w tablicy.

  Property attributes of Array.prototype.length
  Writable yes
  Enumerable no
  Configurable no

  Składnia

  arr.length

  Opis

  Wartością własności length jest dodatnia liczba całkowita mniejsza niż 2 do potęgi 32 (232).

  W dowolnej chwili możesz ustalić wartość length w celu zmniejszenia rozmiaru tablicy. Ustawienie wartości length na większą niż rozmiar tablicy nie zwiększy liczby elementów, np. jeżeli ustawisz length na 3, podczas gdy obecną wartością jest liczba 2, tablica nadal będzie zawierać tylko 2 elementy.

  Przykłady

  Przykład: Iteracja przez wszystkie elementy tablicy

  W poniższym przykładzie ilość elementów w tablicy numbers jest określana w instrukcji iteracyjnej na podstawie wartości length, następnie wartość każdego elementu jest podwajana.

  var numbers = [1,2,3,4,5];
  for (var i = 0; i < numbers.length; i++) {
   numbers[i] *= 2;
  }
  // zawartość tablicy to teraz [2,4,6,8,10];
  

  Przykład: Skracanie tablicy

  Poniższy przykład zmniejsza rozmiar tablicy statesUS do 50, jeżeli przekracza on tę wartość.

  if (statesUS.length > 50) {
    statesUS.length=50
  }
  
   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Sheppy, teoli, Diablownik, Ptak82, Mgjbot, Internauta1024A
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny