MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

This is an experimental technology, part of the ECMAScript 2016 (ES7) proposal.
Because this technology's specification has not stabilized, check the compatibility table for usage in various browsers. Also note that the syntax and behavior of an experimental technology is subject to change in future version of browsers as the spec changes.

Metoda includes() ustala czy dana tablica posiada szukany element, zwracając true lub false.

Składnia

var boolean = array.includes(searchElement[, fromIndex])

Zwraca

Boolean.

Parametry

searchElement
Szukany element.
fromIndex
Opcjonalne. Jest to pozycja w tablicy, od której rozpoczyna się szukanie elementu searchElement. Ujemna wartość przeszukuje tablicę od końca tablicy. Domyślna wartość wynosi 0.

Przykłady

[1, 2, 3].includes(2);     // true
[1, 2, 3].includes(4);     // false
[1, 2, 3].includes(3, 3);  // false
[1, 2, 3].includes(3, -1); // true
[1, 2, NaN].includes(NaN); // true

Polyfill

if (!Array.prototype.includes) {
  Array.prototype.includes = function(searchElement /*, fromIndex*/ ) {
    'use strict';
    var O = Object(this);
    var len = parseInt(O.length) || 0;
    if (len === 0) {
      return false;
    }
    var n = parseInt(arguments[1]) || 0;
    var k;
    if (n >= 0) {
      k = n;
    } else {
      k = len + n;
      if (k < 0) {k = 0;}
    }
    var currentElement;
    while (k < len) {
      currentElement = O[k];
      if (searchElement === currentElement ||
         (searchElement !== searchElement && currentElement !== currentElement)) { // NaN !== NaN
        return true;
      }
      k++;
    }
    return false;
  };
}

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2016 Draft (7th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.includes' in that specification.
Draft Definicja początkowa.

Kompatybilność przeglądarek

Aspekt Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Edge Opera Safari
Podstawowe wsparcie

47

43 Not supported Not supported 34 9
Aspekt Android Android Webview Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Podstawowe wsparcie Not supported

47

43 Not supported 34 9

47

Zobacz również

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: DzikiChrzan
 Ostatnia aktualizacja: DzikiChrzan,