To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Metoda includes() ustala czy dana tablica posiada szukany element, zwracając true lub false.

Składnia

var boolean = array.includes(searchElement[, fromIndex])

Zwraca

Boolean.

Parametry

searchElement
Szukany element.
fromIndex
Opcjonalne. Jest to pozycja w tablicy, od której rozpoczyna się szukanie elementu searchElement. Ujemna wartość przeszukuje tablicę od końca tablicy. Domyślna wartość wynosi 0.

Przykłady

[1, 2, 3].includes(2);     // true
[1, 2, 3].includes(4);     // false
[1, 2, 3].includes(3, 3);  // false
[1, 2, 3].includes(3, -1); // true
[1, 2, NaN].includes(NaN); // true

Polyfill

if (!Array.prototype.includes) {
  Array.prototype.includes = function(searchElement /*, fromIndex*/ ) {
    'use strict';
    var O = Object(this);
    var len = parseInt(O.length) || 0;
    if (len === 0) {
      return false;
    }
    var n = parseInt(arguments[1]) || 0;
    var k;
    if (n >= 0) {
      k = n;
    } else {
      k = len + n;
      if (k < 0) {k = 0;}
    }
    var currentElement;
    while (k < len) {
      currentElement = O[k];
      if (searchElement === currentElement ||
         (searchElement !== searchElement && currentElement !== currentElement)) { // NaN !== NaN
        return true;
      }
      k++;
    }
    return false;
  };
}

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.includes' in that specification.
Draft Definicja początkowa.

Kompatybilność przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Aspekt Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Edge Opera Safari
Podstawowe wsparcie

47

43 No support No support 34 9
Aspekt Android Android Webview Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Podstawowe wsparcie No support

47

43 No support 34 9

47

Zobacz również

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: wbamberg, DzikiChrzan
Ostatnia aktualizacja: wbamberg,