Array.prototype.fill()

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard .
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

Metoda fill() uzupełnia wszystkie elementy tablicy, zaczynając od indeksu początkowego  (start) aż po indks końcowy (end) statyczną wartością (value).

Składnia

arr.fill(value[, start = 0[, end = this.length]])

Parameters

value
Wartość, którą wypełniana będzie tablica.
start
Opcjonalnie. Index początkowy.
end
Opcjonalnie. Index końcowy.

Opis

Przedział elementów do wypełnienia to: [start, end).

Metoda fill przyjmuje do trzech parametrów value, start i end. Argumenty start i end są opcjonalne i przyjmują, odpowiednio,  0 i długość (length) obiektu this.

Jeżeli parametr start jest ujemny, jest to traktowane jako length+start gdzie length jest liczbą elementów tablicy. Jeżeli parametr end jest negatywny, jest to traktowane jako length+end

Funkcja fill została świdomie zaprojektowana jako generyczna, przez co nie wymaga, by wartość this była obiektem typu Array.

Metoda fill jest zmienna (ang. mutalbe), metoda ta nie zwraca kopii this, a oryginalny obiekt po modyfikacjach.

Przykłady

[1, 2, 3].fill(4);        // [4, 4, 4]
[1, 2, 3].fill(4, 1);      // [1, 4, 4]
[1, 2, 3].fill(4, 1, 2);     // [1, 4, 3]
[1, 2, 3].fill(4, 1, 1);     // [1, 2, 3]
[1, 2, 3].fill(4, -3, -2);    // [4, 2, 3]
[1, 2, 3].fill(4, NaN, NaN);   // [1, 2, 3]
[].fill.call({ length: 3 }, 4); // {0: 4, 1: 4, 2: 4, length: 3}

Polyfill

if (!Array.prototype.fill) {
 Array.prototype.fill = function(value) {

  // Steps 1-2.
  if (this == null) {
   throw new TypeError('this is null or not defined');
  }

  var O = Object(this);

  // Steps 3-5.
  var len = O.length >>> 0;

  // Steps 6-7.
  var start = arguments[1];
  var relativeStart = start >> 0;

  // Step 8.
  var k = relativeStart < 0 ?
   Math.max(len + relativeStart, 0) :
   Math.min(relativeStart, len);

  // Steps 9-10.
  var end = arguments[2];
  var relativeEnd = end === undefined ?
   len : end >> 0;

  // Step 11.
  var final = relativeEnd < 0 ?
   Math.max(len + relativeEnd, 0) :
   Math.min(relativeEnd, len);

  // Step 12.
  while (k < final) {
   O[k] = value;
   k++;
  }

  // Step 13.
  return O;
 };
}

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.fill' in that specification.
Standard Definicja początkowa

Kompatybilność z przeglądarkami

Funckjonalność Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Wsparcie podstawowe 36 [1] 31 (31) Not supported Not supported 7.1
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Wsparcie podstawowe Not supported Not supported 31.0 (31) Not supported Not supported 8.0

[1] The feature is available behind a preference. In chrome://flags, activate the entry “Enable Experimental JavaScript”.

Zobacz również

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: quim
 Ostatnia aktualizacja: quim,