To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Metoda entries() zwraca obiekt Iteratora który zawiera parę klucz/wartość dla każdej pozycji w tablicy.

Składnia

a.entries()

Zwracana wartość

Nowy iterator Tablicy.

Przykłady

Użycie w pętli for…of

var a = ['a', 'b', 'c'];
var iterator = a.entries();

for (let e of iterator) {
  console.log(e);
}
// [0, 'a']
// [1, 'b']
// [2, 'c'] 

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.entries' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.entries' in that specification.
Draft  

Kompatybilność w przeglądarkach

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidiOS SafariSamsung InternetNode.js
Basic supportChrome Full support 38Edge Full support YesFirefox Full support 28IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 28Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Zobacz również

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: kucharzgotuje
Ostatnia aktualizacja: kucharzgotuje,