mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Obiekty

  To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

  Dział ten zawiera wszystkie funkcje niepowiązane z żadnym obiektem. W specyfikacji ECMAScript funkcje te są zdefiniowane jako metody obiektów globalnych.

  Array
  Tworzy obiekt Array. Array(...) jest równoważny z new Array(...).
  Boolean
  Konwertuje wartość do wartości logicznej.
  Date
  Zwraca łańcuch znaków reprezentujący aktualną datę i czas.
  decodeURI
  Dekoduje URI, który został zakodowany za pomocą encodeURI.
  decodeURIComponent
  Dekoduje URI, który został zakodowany za pomocą encodeURIComponent.
  encodeURI
  Oblicza nową wersję kompletnego URI zamieniając każdy przypadek określonych znaków z sekwencjami ucieczki reprezentującymi kodowanie znaków UTF-8.
  encodeURIComponent
  Oblicza nową wersję składników URI zamieniając każdy przypadek określonych znaków z sekwencjami ucieczki reprezentującymi kodowanie znaków UTF-8.
  Error
  Tworzy obiekt Error. Error(...) jest równoważny z new Error(...).
  eval
  Ocenia łańcuch znakowy kodu JavaScript bez odniesienia do konkretnego obiektu.
  Function
  Tworzy obiekt Function. Function(...) jest równoważny z new Function(...).
  isFinite
  Ocenia argument w celu ustalenia czy jest on liczbą skończoną.
  isNaN
  Ocenia argument w celu ustalenia czy nie jest on liczbą.
  Number
  Konwertuje wartość na liczbę.
  Object
  Konwertuje wartość do obiektu.
  parseFloat
  Przetwarza argument w postaci łańcucha znaków i zwraca liczbę zmiennoprzecinkową.
  parseInt
  Przetwarza argument w postaci łańcucha znaków i zwraca liczbę całkowitą.
  RegExp
  Tworzy obiekt RegExp. RegExp(...) jest równoważny z new RegExp(...).
  String
  Konwertuje wartość do łańcucha znaków.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Marcoos, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny