To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Dział ten zawiera wszystkie funkcje niepowiązane z żadnym obiektem. W specyfikacji ECMAScript funkcje te są zdefiniowane jako metody obiektów globalnych.

Array
Tworzy obiekt Array. Array(...) jest równoważny z new Array(...).
Boolean
Konwertuje wartość do wartości logicznej.
Date
Zwraca łańcuch znaków reprezentujący aktualną datę i czas.
decodeURI
Dekoduje URI, który został zakodowany za pomocą encodeURI.
decodeURIComponent
Dekoduje URI, który został zakodowany za pomocą encodeURIComponent.
encodeURI
Oblicza nową wersję kompletnego URI zamieniając każdy przypadek określonych znaków z sekwencjami ucieczki reprezentującymi kodowanie znaków UTF-8.
encodeURIComponent
Oblicza nową wersję składników URI zamieniając każdy przypadek określonych znaków z sekwencjami ucieczki reprezentującymi kodowanie znaków UTF-8.
Error
Tworzy obiekt Error. Error(...) jest równoważny z new Error(...).
eval
Ocenia łańcuch znakowy kodu JavaScript bez odniesienia do konkretnego obiektu.
Function
Tworzy obiekt Function. Function(...) jest równoważny z new Function(...).
isFinite
Ocenia argument w celu ustalenia czy jest on liczbą skończoną.
isNaN
Ocenia argument w celu ustalenia czy nie jest on liczbą.
Number
Konwertuje wartość na liczbę.
Object
Konwertuje wartość do obiektu.
parseFloat
Przetwarza argument w postaci łańcucha znaków i zwraca liczbę zmiennoprzecinkową.
parseInt
Przetwarza argument w postaci łańcucha znaków i zwraca liczbę całkowitą.
RegExp
Tworzy obiekt RegExp. RegExp(...) jest równoważny z new RegExp(...).
String
Konwertuje wartość do łańcucha znaków.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, Marcoos
 Ostatnia aktualizacja: teoli,