O dokumentacji referencyjnej

 

Dokumentacja referencyjna JavaScript służy jako repozytorium faktów w zakresie języka JavaScript. Tutaj opisany jest szczegółowo cały język. Podczas pisania kodu JavaScript, będziesz często zaglądać na te strony, stąd  nazwa tej części dokumentacji (dokumentacja referencyjna). Jeśli uczysz sie dopiero JavaScript lub potrzebujesz wyjaśnień na temat jakichś możliwości lub funkcjonalności, sprawdz nasz podręcznik JavaScript.

Język JavaScript jest przeznaczony do użycia w szerokim środowisku, zarówno w przeglądarce internetowej, aplikacjach na urządzenia mobilne jak i skryptach działających po stronie serwera. Przeważająca część informacji, zawarta w naszym dokumentacji referencyjnej, ma charakters agnostyczny i nie dotyczy środowiska przeglądarki.

 

 

Gdzie znaleźć informacje o JavaScript

JavaScript documentation of core language features (pure ECMAScript, for the most part) includes the following:

Nasza dokumentacja rdzennych funkcjonalności JavaScript (w przeważającej części czysty ECMAScript) obejmuje

Jeśli jesteś początkującym w JavaScript, rozpocznij od lektury podręcznika. Gdy już będziesz zrozumiesz podstawy, możesz zająć się referencjami, aby uzyskać wiedzę na temat poszczególnych obiektów i konstrukcji językowych.

Struktura dokumentacji referencyjnej

In the JavaScript reference you can find the following chapters:

Standard built-in objects
This chapter documents all the JavaScript standard built-in objects, along with their methods and properties.
Statements and declarations
JavaScript applications consist of statements with an appropriate syntax. A single statement may span multiple lines. Multiple statements may occur on a single line if each statement is separated by a semicolon. This isn't a keyword, but a group of keywords.
Expressions and operators
This chapter documents all the JavaScript language operators, expressions and keywords.
Functions
Chapter about JavaScript functions.
Classes
Chapter about JavaScript classes introduced in ECMAScript 2015.
Errors
Chapter about specific errors, exceptions and warnings thrown by JavaScript.
New in JavaScript
Chapter about JavaScript version history.

Więcej odnośnych stron