MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

Nowe możliwości tego wydania

Wersja 1.5 języka JavaScript 1.5 została wzbogacona o nowe możliwości, takie jak:

Błędy czasu wykonania:

Błędy czasu wykonania są teraz zgłaszane jako wyjątki.

Usprawnienia formatowania danych liczbowych:

Nowe metody formatujące dane liczbowe: Number.prototype.toExponential, Number.prototype.toFixed, i Number.prototype.toPrecision.

Usprawnienia wyrażeń regularnych:

  • Zachłanne kwantyfikatory - +, *, ? i {} mogą być teraz przekształcone w nie zachłanne poprzez dołożenie na ich końcu znaku ? .
  • Nieprzechwytujące nawiasy (?:x) mogą być użyte zamiast przechwytujących (x). Kiedy nieprzechwytujące nawiasy są użyte, pasujące podwyrażenia nie są dostępne jako wsteczne odniesienia (referencje).
  • Positive and negative lookahead assertions are supported. Both assert a match depending on what follows the string being matched.
  • The m flag has been added to specify that the regular expression should match over multiple lines.
do przetłumaczenia poniżej

Warunkowe deklaracje funkcji:

Funkcje mogą być teraz deklarowane wewnątrz klauzuli if.

Wyrażenia funkcyjne:

Funkcje mogą być teraz deklarowane wewnątrz wyrażeń.

Wielokrotne klauzule catch:

W jednym bloku try...catch może teraz występować wiele klauzul catch.

Stałe:

Obsługiwane są nazwane stałe tylko do odczytu. Ta możliwość jest dostępna tylko w implementacji JavaScriptu w języku C.

Operacje dostępowe (gettery i settery):

Programiści JavaScript mogą teraz stosować operacje dostępowe (tzw. getter i setter) dla tworzonych przez siebie obiektów. Ta możliwość jest dostępna tylko w implementacji JavaScriptu w języku C.

Co już powinieneś wiedzieć

Ten dokument zakłada, że jego czytelnik ma podstawowe pojęcie na temat niżej wymienionych dziedzin:

  • ogólne rozumienie sieci Internet i WWW.
  • dobra praktyczna znajomość języka HTML (HyperText Markup Language).

Przydatne, aczkolwiek nie wymagane, jest doświadczenie w językach programowania takich jak C czy Visual Basic.

Wersje JavaScriptu

Każda wersja przeglądarek Netscape Navigator, Mozilla i Mozilla Firefox obsługuje różne wersje języka JavaScript. Aby ułatwić pisanie skryptów zgodnych z różnymi wersjami przeglądarek Netscape/Mozilla/Firefox, w każdym rozdziale poświęconym danej możliwości języka podajemy listę wersji JavaScriptu obsługujących daną funkcjonalność.

Poniższa tabela zawiera numery wersji JavaScriptu i odpowiadające im numery wersji przeglądarek te wersje obsługujących. Wersje Netscape Navigatora starsze niż 2.0 nie obsługują JavaScriptu.

JavaScript w przeglądarkach Netscape Navigator, Mozilla i Mozilla Firefox

Wersja JavaScriptu Wersja przeglądarki
JavaScript 1.0 Navigator 2.0
JavaScript 1.1 Navigator 3.0
JavaScript 1.2 Navigator 4.0-4.05
JavaScript 1.3 Navigator 4.06-4.7x
JavaScript 1.4 n/a
JavaScript 1.5 Navigator 6.0

Mozilla 0.6x-0.9x
(przeglądarka open source)

JavaScript 1.6 Mozilla Firefox 1.5
JavaScript 1.7 Mozilla Firefox 2

JavaScript w Netscape Enterprise Server

Każda wersja serwera Netscape Enterprise Server także obsługuje inną wersję JavaScriptu.

Aby ułatwić pisanie skryptów zgodnych z różnymi wersjami Enterprise Servera, w każdym rozdziale poświęconym danej możliwości języka podajemy wersję NES/FES, w której zaimplementowano daną funkcjonalność.

Skrót Wersja Enterprise Servera
NES 2.0 Netscape Enterprise Server 2.0
NES 3.0 Netscape Enterprise Server 3.0

Gdzie szukać informacji o JavaScripcie

Na kompletną bazę informacji o języku JavaScript składają się następujące dokumenty:

Jeśli JavaScript stanowi dla Ciebie nowość, zacznij od Przewodnika po języku JavaScript 1.5. Kiedy posiądziesz już podstawową wiedzę, możesz używać tego dokumentu (Dokumentacja języka JavaScript 1.5), by szybko odnaleźć konkretne informacje na temat obiektów i poleceń.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Odder, WalkerPL, Ptak82, Marcoos
 Ostatnia aktualizacja: teoli,