Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  JSObject

  UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
  Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
  Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

  Podsumowanie

  The public final class netscape.javascript.JSObject extends Object.

  java.lang.Object
    |
    +----netscape.javascript.JSObject
  

  Opis

  Obiekty JavaScript są are wrapped in an instance of the class netscape.javascript.JSObject and passed to Java. JSObject allows Java to manipulate JavaScript objects.

  When a JavaScript object is sent to Java, the runtime engine creates a Java wrapper of type JSObject; when a JSObject is sent from Java to JavaScript, the runtime engine unwraps it to its original JavaScript object type. The JSObject class provides a way to invoke JavaScript methods and examine JavaScript properties.

  Any JavaScript data brought into Java is converted to Java data types. When the JSObject is passed back to JavaScript, the object is unwrapped and can be used by JavaScript code. Zobacz Przewodnik po języku JavaScript 1.5 w celu uzyskania dodatkowych informacji o konwersji typu danych.

  Podsumowanie metod

  Klasa netscape.javascript.JSObject posiada następujące metody:

  call 
  Wywołuje metodę JavaScript.
  equals 
  Określa, jeśli dwa obiekty JSObject odnoszą się do tej samej instancji.
  eval 
  Wykonuje wyrażenie JavaScript.
  getMember 
  Odzyskuje wartość własności obiektu JavaScript.
  getSlot 
  Odzyskuje wartość elementu tablicy obiektu JavaScript.
  removeMember 
  Usuwa własność obiektu JavaScript.
  setMember 
  Ustawia wartość własności obiektu JavaScript.
  setSlot 
  Ustawia wartość elementu tablicy obiektu JavaScript.
  toString 
  Konwertuje JSObject do łańcucha znaków.

  Klasa netscape.javascript.JSObject posiada następujące statyczne metody:

  getWindow 
  Pobiera JSObject dla okna stanowiącego dany aplet.

  call

  Metoda. Wywołuje metodę JavaScript. Równoważny z "this.methodName(args[0], args[1], ...)" w JavaScript.

  Deklaracja
  public Object call(String methodName,
    Object args[])
  

  equals

  Metoda. Określona, jeśli dwa obiekty JSObject odnoszą się do tej samej instancji.

  Przesłania: equals w klasie java.lang.Object

  Deklaracja
  public boolean equals(Object obj)
  
  Kompatybilność wsteczna

  JavaScript 1.3. W JavaScript 1.3 i wersjach wcześniejszych, możemy zastosować wcześniejsze metody równości java.lang.Object lub operator == do porównania dwóch obiektów JSObject.

  W większości ostatnich wersji, samo JSObject potrafi wyświetlić jako obiekt Javy. Można użyć metody equals do określenia gdzie dwa obiekty JSObjects odnoszą się do tej samej instancji.

  eval

  Metoda. Wykonuje wyrażenia JavaScript. Wyrażenie jest łańcuchem znakowym kodu źródłowego JavaScript, który będzie wykonany w kontekście pobierania przez "this".

  Deklaracja
  public Object eval(String s)
  

  getMember

  Metoda. Odzyskuje wartość własności obiektu JavaScript. Równoważna do "this.name" w JavaScript.

  Deklaracja
  public Object getMember(String name)
  

  getSlot

  Metoda. Odzyskuje wartość elementu tablicy obiektu w JavaScript. Równoważna do "this[index]" w JavaScript.

  Deklaracja
  public Object getSlot(int index)
  

  getWindow

  Metoda statyczna. Zwraca JSObject dla okna stanowiącego dany aplet. Ta metoda jest użyteczna tylko po stronie klienta (client-side) w JavaScripcie.

  Deklaracja
  public static JSObject getWindow(Applet applet)
  

  removeMember

  Metoda. Usuwa własność obiektu w JavaScript.

  Deklaracja
  public void removeMember(String name)
  

  setMember

  Metoda. Ustala wartość własności obiektu JavaScript. Równoważna do "this.name = value" w JavaScript.

  Deklaracja
  public void setMember(String name,
    Object value)
  

  setSlot

  Metoda. Ustala wartość elementu tablicy obiektu JavaScript. Równoważna "this[index] = value" w JavaScript.

  Deklaracja
  public void setSlot(int index,
    Object value)
  

  toString

  Metoda. Konwertuje JSObject na String.

  Przesłania: toString w klasie java.lang.Object

  Deklaracja
  public String toString()
  

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Internauta1024A, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,