JSObject

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Podsumowanie

The public final class netscape.javascript.JSObject extends Object.

java.lang.Object
   |
   +----netscape.javascript.JSObject

Opis

Obiekty JavaScript są are wrapped in an instance of the class netscape.javascript.JSObject and passed to Java. JSObject allows Java to manipulate JavaScript objects.

When a JavaScript object is sent to Java, the runtime engine creates a Java wrapper of type JSObject; when a JSObject is sent from Java to JavaScript, the runtime engine unwraps it to its original JavaScript object type. The JSObject class provides a way to invoke JavaScript methods and examine JavaScript properties.

Any JavaScript data brought into Java is converted to Java data types. When the JSObject is passed back to JavaScript, the object is unwrapped and can be used by JavaScript code. Zobacz Przewodnik po języku JavaScript 1.5 w celu uzyskania dodatkowych informacji o konwersji typu danych.

Podsumowanie metod

Klasa netscape.javascript.JSObject posiada następujące metody:

call 
Wywołuje metodę JavaScript.
equals 
Określa, jeśli dwa obiekty JSObject odnoszą się do tej samej instancji.
eval 
Wykonuje wyrażenie JavaScript.
getMember 
Odzyskuje wartość własności obiektu JavaScript.
getSlot 
Odzyskuje wartość elementu tablicy obiektu JavaScript.
removeMember 
Usuwa własność obiektu JavaScript.
setMember 
Ustawia wartość własności obiektu JavaScript.
setSlot 
Ustawia wartość elementu tablicy obiektu JavaScript.
toString 
Konwertuje JSObject do łańcucha znaków.

Klasa netscape.javascript.JSObject posiada następujące statyczne metody:

getWindow 
Pobiera JSObject dla okna stanowiącego dany aplet.

call

Metoda. Wywołuje metodę JavaScript. Równoważny z "this.methodName(args[0], args[1], ...)" w JavaScript.

Deklaracja
public Object call(String methodName,
   Object args[])

equals

Metoda. Określona, jeśli dwa obiekty JSObject odnoszą się do tej samej instancji.

Przesłania: equals w klasie java.lang.Object

Deklaracja
public boolean equals(Object obj)
Kompatybilność wsteczna

JavaScript 1.3. W JavaScript 1.3 i wersjach wcześniejszych, możemy zastosować wcześniejsze metody równości java.lang.Object lub operator == do porównania dwóch obiektów JSObject.

W większości ostatnich wersji, samo JSObject potrafi wyświetlić jako obiekt Javy. Można użyć metody equals do określenia gdzie dwa obiekty JSObjects odnoszą się do tej samej instancji.

eval

Metoda. Wykonuje wyrażenia JavaScript. Wyrażenie jest łańcuchem znakowym kodu źródłowego JavaScript, który będzie wykonany w kontekście pobierania przez "this".

Deklaracja
public Object eval(String s)

getMember

Metoda. Odzyskuje wartość własności obiektu JavaScript. Równoważna do "this.name" w JavaScript.

Deklaracja
public Object getMember(String name)

getSlot

Metoda. Odzyskuje wartość elementu tablicy obiektu w JavaScript. Równoważna do "this[index]" w JavaScript.

Deklaracja
public Object getSlot(int index)

getWindow

Metoda statyczna. Zwraca JSObject dla okna stanowiącego dany aplet. Ta metoda jest użyteczna tylko po stronie klienta (client-side) w JavaScripcie.

Deklaracja
public static JSObject getWindow(Applet applet)

removeMember

Metoda. Usuwa własność obiektu w JavaScript.

Deklaracja
public void removeMember(String name)

setMember

Metoda. Ustala wartość własności obiektu JavaScript. Równoważna do "this.name = value" w JavaScript.

Deklaracja
public void setMember(String name,
   Object value)

setSlot

Metoda. Ustala wartość elementu tablicy obiektu JavaScript. Równoważna "this[index] = value" w JavaScript.

Deklaracja
public void setSlot(int index,
   Object value)

toString

Metoda. Konwertuje JSObject na String.

Przesłania: toString w klasie java.lang.Object

Deklaracja
public String toString()