We're looking for a person or people to help audit MDN to find places we could speed up. Is this you or someone you know? Check out the RFP: https://mzl.la/2IHcMiE

Ten rozdział opisuje klasy języka Java używane z technologią LiveConnect wraz z ich konstruktorami i metodami. Klasy te pozwalają obiektom języka Java na dostęp do kodu JavaScript.

JSException

Publiczna klasa JSException dziedziczy po klasie RuntimeException. Wyjątek ten jest wyrzucany, kiedy kod JavaScriptu zwróci błąd.

JSObject

Publiczna klasa JSObject dziedziczy po klasie Object. Obiekty JavaScriptu są otaczane instancjami klasy JSObject i przekazywane do kodu Javy, pozwalając Javie na manipulowanie obiektami JavaScriptu.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, Marcoos
 Ostatnia aktualizacja: teoli,