Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  encodeURIComponent

  Podsumowanie

  Funkcja główna

  Koduje każdy komponent Jednolitego Identyfikatora Zasobu (URI) poprzez zamianę, każdego wystąpienia pewnych znaków jedną, dwoma lub trzema sekwencjami ucieczki reprezentujące kodowanie UTF-8 znaku.

  Składnia

  encodeURIComponent(String)

  Parametry

  String 
  Komponent Jednolitego Identyfikatora Zasobu.

  Opis

  encodeURIComponent zamienia wszystkie znaki na sekwencje ucieczki poza znakami: alfabetycznymi, cyframi, - _ . ! ~ * ' ( )

  Ze względów bezpieczeństwa, powinieneś wywoływać encodeURIComponent na każdym parametrze podanym przez użytkownika, który będzie podany jako część URI. Na przykład, użytkownik mógł wpisać "<kbd>Thyme &time=again</kbd>" dla zmiennej comment. Nie użycie encodeURIComponent na tej zmiennej da comment=Thyme%20&time=again. Zauważ, że znak ampersand (&) i znak równości (=) oznaczają nową parę kluczy i wartość. Więc, zamiast wysyłać klucz comment równy <kbd>Thyme &time=again</kbd>, dostaniesz dwa klucze POST, jeden równy <kbd>Thyme </kbd>, a drugi (time) równy <kbd>again</kbd>. Jest to bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne, jeśli używasz PHP z włączonymi register_globals.

  Zobacz także

  decodeURI, decodeURIComponent, encodeURI  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, VooEak, teoli, Quest-88, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,