caller

Przestarzały
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Podsumowanie

Określa funkcję, która wywołała aktualnie wykonywaną funkcję.

Własność funkcji: arguments
Zaimplementowana w: JavaScript 1.1, NES 2.0

JavaScript 1.3: Wycofywana. JavaScript ??: Removed

Opis

arguments.caller nie może być już stosowana. Zamiast tego należy użyć niestandardowej własności caller obiektu funkcji. Szczegóły można znaleźć w jej opisie.

Własność arguments.caller jest dostępna tylko wewnątrz ciała funkcji.

Przykłady

Poniższy kod sprawdza wartość arguments.caller w funkcji.

function myFunc() {
   if (arguments.caller == null) {
      return ("Funkcja została wywołana z góry!");
   } else
      return ("Funkcję wywołano poprzez " + arguments.caller);
}