caller

Przestarzały

Podsumowanie

Określa funkcję, która wywołała aktualnie wykonywaną funkcję.

Własność funkcji: arguments
Zaimplementowana w: JavaScript 1.1, NES 2.0

JavaScript 1.3: Wycofywana. JavaScript ??: Removed

Opis

arguments.caller nie może być już stosowana. Zamiast tego należy użyć niestandardowej własności caller obiektu funkcji. Szczegóły można znaleźć w jej opisie.

Własność arguments.caller jest dostępna tylko wewnątrz ciała funkcji.

Przykłady

Poniższy kod sprawdza wartość arguments.caller w funkcji.

function myFunc() {
   if (arguments.caller == null) {
      return ("Funkcja została wywołana z góry!");
   } else
      return ("Funkcję wywołano poprzez " + arguments.caller);
}


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Diablownik, telendt, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,