if...else

Podsumowanie

Wykonuje blok poleceń, jeśli dany warunek jest spełniony. Jeśli warunek nie jest spełniony, może zostać wykonany inny blok poleceń.

Polecenie
Zaimplementowane w: JavaScript 1.0, NES 2.0
Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

if (warunek) {
   polecenia1
}
[else {
   polecenia2
}]

Parametry

warunek 
może być dowolnym wyrażeniem JavaScriptu przyjmującym wartości logiczne (true, false) lub mogącym być na wartości logiczne przekonwertowane. Warunek musi być ujęty w nawiasach. Jeśli warunek jest spełniony (ma wartość true), wykonywane są polecenia w bloku polecenia1.
polecenia1, polecenia2 
mogą być dowolnymi poleceniami JavaScriptu, w tym zagnieżdżonymi poleceniami if...else. Bloki wielu poleceń muszą być ujęte w nawiasy klamrowe.

Opis

Nie powinno się używać prostych operatorów przypisania w wyrażeniu warunkowym. Przykładowo, nie należy używać kodu podobnego do poniższego:

if(x = y)
{
   /* zrób coś */
}

Jeśli potrzebujesz użyć przypisania w wyrażeniu warunkowym, użyj dodatkowej pary nawiasów. Na przykład: if( (x = y) ).

Przykłady

Przykład: Zastosowanie if...else

if (cipher_char == from_char) {
   result = result + to_char
   x++}
else
   result = result + clear_char