null

Wartość null reprezentuje zamierzony brak wartości jakiegoś obiektu. Jest jedną z podstawowych wartości (en-US) w JavaSript.

Składnia

null 

Opis

Wartość null, jak podpowiada nazwa, zapisujemy używając słowa "null". null nie jest zmienną globalną, w przeciwieństwie do undefined. Zamiast tego null wyraża brak identyfikacji, mówiąc nam, że zmienna nie wskazuje na obiekt. W wielu API null jest często zwracany tam, gdzie może być obiekt, ale aktualnie jeszcze go tam nie ma.

// foo nie istnieje. Nie jest zdefiniowany oraz nigdy nie był zainicjalizowany:
> foo
"ReferenceError: foo is not defined"

// Teraz wiadomo że null istnieje, ale nie ma on żadnego typu ani wartości:
> var foo = null; foo;
"null"

Różnice pomiędzy null i undefined

Podczas sprawdzania null lub undefined, uważaj na róźnice pomiędzy operatorami równości (==) oraz identyczności (===), ponieważ ten pierwszy wykonuje konwersję typu.

typeof null        // "object" (nie jest to "null" ze względu na starsze przyczyny)
typeof undefined   // "undefined"
null === undefined // false
null  == undefined // true
null === null // true
null == null // true
!null // true
isNaN(1 + null) // false
isNaN(1 + undefined) // true

 

Specyfikacje

Kompatybilność z przeglądarką

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zobacz również