Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku: English (US).

The reverse() method reverses a typed array in place. The first typed array element becomes the last and the last becomes the first. This method has the same algorithm as Array.prototype.reverse(). TypedArray is one of the typed array types here.

Syntax

typedarray.reverse();

Return value

The reversed array.

Examples

var uint8 = new Uint8Array([1, 2, 3]);
uint8.reverse();

console.log(uint8); // Uint8Array [3, 2, 1]

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'TypedArray.prototype.reverse' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'TypedArray.prototype.reverse' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
reverseChrome Full support 45Edge Full support 14Firefox Full support 37IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 10WebView Android Full support 45Chrome Android Full support 45Firefox Android Full support 37Opera Android No support NoSafari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 4.0.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

See also

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,