mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Wywołanie funkcji

   

  Wywołanie funkcji

  Definiowanie funkcji nie powoduje ich wykonania. Definiowanie funkcji po prostu ją wywołuje oraz określa co dana funkcja ma robić po wywołaniu. Wywołanie funkcji określa właściwą akcje z ustalonymi parametrami. Dla przykładu, gdy chcesz zdefiniować funkcje potęgowania należałoby wywołać ją następująco:

  square(5)
  

  Powyższe stwierdzenie wywołuje funkcje z argumentem 5. Funkcja zostaje wykonana i zwraca wartość równą 25.

  Argumenty funkcji nie ograniczają się wyłącznie do łańcuchów znaków lub liczb. Można również przekazywać całe obiekty. Funkcja show_props (zdefiniowane w obiekty i własności) może posłużyć za przykład funkcji, gdzie argumentem jest obiekt.

  Funkcja może być rekurencyjna  tj. wywoływać samą siebie. Przykładem może być funkcja licząca silnię:

  function silnia(n) {
    if ((n == 0) || (n == 1))
     return 1
    else {
     var result = (n * silnia(n-1) );
     return result
    }
  }
  

  Można policzyć silnię od 1 do 5:

  a=silnia(1) // zwraca 1
  b=silnia(2) // zwraca 2
  c=silnia(3) // zwraca 6
  d=silnia(4) // zwraca 24
  e=silnia(5) // zwraca 120
  

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Sheppy, Bedi, Mgjbot, teoli, Ptak82, diabelb
  Ostatnia aktualizacja: teoli,