MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/8d22564490d8

Wywołanie funkcji

 

Wywołanie funkcji

Definiowanie funkcji nie powoduje ich wykonania. Definiowanie funkcji po prostu ją wywołuje oraz określa co dana funkcja ma robić po wywołaniu. Wywołanie funkcji określa właściwą akcje z ustalonymi parametrami. Dla przykładu, gdy chcesz zdefiniować funkcje potęgowania należałoby wywołać ją następująco:

square(5)

Powyższe stwierdzenie wywołuje funkcje z argumentem 5. Funkcja zostaje wykonana i zwraca wartość równą 25.

Argumenty funkcji nie ograniczają się wyłącznie do łańcuchów znaków lub liczb. Można również przekazywać całe obiekty. Funkcja show_props (zdefiniowane w obiekty i własności) może posłużyć za przykład funkcji, gdzie argumentem jest obiekt.

Funkcja może być rekurencyjna  tj. wywoływać samą siebie. Przykładem może być funkcja licząca silnię:

function silnia(n) {
  if ((n == 0) || (n == 1))
   return 1
  else {
   var result = (n * silnia(n-1) );
   return result
  }
}

Można policzyć silnię od 1 do 5:

a=silnia(1) // zwraca 1
b=silnia(2) // zwraca 2
c=silnia(3) // zwraca 6
d=silnia(4) // zwraca 24
e=silnia(5) // zwraca 120

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Mikad, teoli, Sheppy, diabelb, Ptak82, Bedi, Mgjbot
 Ostatnia aktualizacja: Mikad,