MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Usuwanie własności

 

Usuwanie właściwości

Możesz usunąć właściwość używając operatora delete Poniższy kod pokazuje jak usunąć właściwość.

//Tworzymy nową własność, myobj, z właściwościami a i b.
myobj = new Object;
myobj.a=5;
myobj.b=12;

//Usuwamy właściwość, opuszczając myobj z właściwością tylko b.
delete myobj.a;

Możesz także użyć delete do usunięcia globalnych zmiennych jeśli słowo kluczowe var nie było użyte do zadeklarowania zmiennej:

g = 17;
delete g;

Zobacz delete aby uzyskać więcej informacji.

 

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, Anonymous
 Ostatnia aktualizacja: teoli,