MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Tworzenie nowych obiektów

 

Tworzenie nowych obiektów

JavaScript ma liczbę obiektów predefiniowanych. W dodatku, możesz tworzyć swoje własne obiekty. W JavaScript 1.2 i późniejszych wersjach, możesz tworzyć obiekt używając inicjatora obiektu. Alternatywą, jest pierwszy tworzony konstruktor funkcji i następna instancja używanego obiektu funkcji i operatora new.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,