We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

Tworzenie nowych obiektów

 

Tworzenie nowych obiektów

JavaScript ma liczbę obiektów predefiniowanych. W dodatku, możesz tworzyć swoje własne obiekty. W JavaScript 1.2 i późniejszych wersjach, możesz tworzyć obiekt używając inicjatora obiektu. Alternatywą, jest pierwszy tworzony konstruktor funkcji i następna instancja używanego obiektu funkcji i operatora new.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,