MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

 

Przykład obiektu Pracownik

Dalsza część tego rozdziału opiera się na hierarchii pracowników przedstawionej na poniższym rysunku.

Grafika:hier01.png

Rysunek 8.1: Prosta hierarchia obiektu

W przykładzie tym zostały użyte następujące obiekty:

  • Pracownik posiada własność imie (której domyślną wartością jest pusty łańcuch znaków) i dept (z domyślną wartością "ogólny").
  • Manager jest oparty na Pracowniku. Dodaje własność raporty (której domyślną wartością jest pusta tablica mająca w zamierzeniu przyjmować obiekty Pracownik jako swoje wartości).
  • Robotnik również jest oparty na Pracowniku. Dodaje własność projekty (której domyślną wartością jest pusta tablica mająca w zamierzeniu przyjmować łańcuchy znaków jako swoje wartości).
  • Sprzedawca jest oparty na Robotniku. Dodaje on własność przydzial (z domyślną wartością 100). Nadpisuje on również własność dept wartością "sprzedaż" wskazując, że wszyscy sprzedawcy są w tym samym dziale.
  • Inzynier jest oparty na Robotniku. Dodaje własność maszyna (której domyślną wartością jest pusty łańcuch znaków) oraz nadpisuje własność dept wartością "inżynieria".

Pozostała część przykładu:

 

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Diablownik, Ptak82, Internauta1024A
 Ostatnia aktualizacja: teoli,