MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Konwersja typu danych

Ponieważ Java jest językiem o silnej typizacji, zaś JavaScript językiem o typizacji słabej, gdy używasz LiveConnecta silnik JavaScriptu konwertuje wartości argumentu do odpowiednich typów danych drugiego języka. Konwersje te zostały opisane w poniższych sekcjach:


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Diablownik, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,