mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Operatory porównania

  Operatory porównania

  Operator porównania porównuje jego argumenty i zwraca logiczna wartość bazującą na sprawdzeniu czy wartość jest prawdziwa (true). Argumenty są wartościami liczbowymi, łańcuchowymi, logicznymi lub obiektowymi. Wartości łańcuchowe są porównywane z zasadami opartymi na zasadach zawartych w leksykonach, używając wartości Unicode. Poniższa tabela opisuje operatory porównania.

  Operator Opis Przykłady powrotu true1
  Jest równe (==) Zwraca true, jeśli argumenty są równe. Jeśli dwa argumenty nie są tego samego typu, JavaScript próbuje konwertować argument do odpowiedniego typu dla porównania. 3 == var1

  "3" == var1

  3 == '3'
  Nie jest równe (!=) Zwraca true, jeśli argumenty nie są równe. Jeśli dwa argumenty nie są tego samego typu, JavaScript próbuje konwertować argument do odpowiedniego typu dla porównania. var1 != 4
  var2 != "3"
  Ściśle równe (===) Zwraca true, jeśli argumenty są równe i są tego samego typu. 3 === var1
  Ściśle nie jest równe (!==) Zwraca true, jeśli argumenty nie są równe i/lub nie są tego samego typu. var1 !== "3"
  3 !== '3'
  Jest większe (>) Zwraca true, jeśli lewy argument jest większy niż prawy argument. var2 > var1
  Jest większe lub równe (>=) Zwraca true, jeśli lewy argument jest większy lub równy prawemu argumentowi. var2 >= var1
  var1 >= 3
  Jest mniejsze (<) Zwraca true, jeśli lewy argument jest mniejszy niż prawy argument. var1 < var2
  Jest mniejsze lub równe (<=) Zwraca true, jeśli lewy argument jest mniejszy lub równy prawemu argumentowi. var1 <= var2
  var2 <= 5

  Tabela: Operatory porównania

  1Ten przykład podsumowuje, że var1 ma przydzieloną wartość 3 i var2 ma przydzieloną wartość 4.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Ptak82, Mgjbot, Re set
  Ostatnia aktualizacja: teoli,