Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Operatory arytmetyczne

  Operatory arytmetyczne

  Operatory arytmetyczne pobierają wartości liczbowe (albo literowy lub zmienny) jako własne argumenty i zwracają pojedynczą wartość liczbową. Podstawowymi operatorami arytmetycznymi są dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*), i dzielenie (/). Wspomniane operatory działają także w innych językach programowania (oprócz operatora /, który zwraca wynik dzielenia w wartościach dziesiętnych w JavaScript), dzielenie nie zaokrągla wartości dziesiętnej, jak to robi w językach programowania, takich jak C i Java. Na przykład:

  1/2 //zwraca 0.5 w JavaScript
  1/2 //zwraca 0 w Java
  

  Uzupełniając, JavaScript dostarcza operatory arytmetyczne wyliczone w poniższej tabeli.

  Operator Opis Przykład
  %
  (Modulo)
  Operator bitowy. Zwraca liczbę całkowitą z resztą podczas dzielenie dwóch argumentów. 12 % 5 zwraca 2.
  ++
  (Inkrementacji)
  Operator unarny. Zwiększa o jeden argument. Jeśli użyjemy operator z przedrostkiem (++x), zwróci wartość argumentu zwiększonego o jeden; jeśli użyjemy argumentu i za nim przedrostek (x++), zwróci wartość argumentu z przed zwiększenia o jeden. Jeśli x jest 3, potem ++x ustawia x na 4 i zwraca 4, podczas gdy x++ ustawia x na 4 i zwraca 3.
  --
  (Dekrementacji)
  Operator unarny. Zmniejszy o jeden argument. Zwracana wartość jest analogiczna do zapisu operatora inkrementacji. Jeśli x jest 3, potem --x ustawia x na 2 i zwraca 2, podczas gdy x++ ustawia x na 2 i zwraca 3.
  -
  (Negacja unarna)
  Operator unarny. Zwraca negacje tego argumentu. Jeśli x jest 3, potem -x zwraca -3.

  Tabela: Operatory arytmetyczne

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Re set, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,