Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

Operacje na łańcuchach

Operatory łańcuchowe

Oprócz operatorów porównania łańcuchów istnieje operator konkatenacji (+), który konkatenuje dwa łańcuchy zwracając łańcuch będący połączeniem obu argumentów. Na przykład "my " + "string" zwraca łańcuch znaków "my string".

Skróconego operatora += też można używać do konkatenacji łańcuchów. Na przykład jeśli zmienna mystring ma wartość "alpha", to wyrażenie mystring += "bet" przyjmuje wartość "alphabet" i wartość ta jest nadawana zmiennej mystring.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Re set, Ptak82, Uryga, Mgjbot
 Ostatnia aktualizacja: teoli,