mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Obiekty i własności

  Obiekty i własności

  Obiekty JavaScript łączą się z ich własnościami. Do własności obiektu odwołujesz się za pomocą prostego zapisu:

  objectName.propertyName
  

  Wielkości znaków w nazwie mają znaczenie zarówno w przypadku obiektu jak i jego własności. Własności definiujesz poprzez przypisanie do niej wartości. Na przykład, przypuśćmy, że mamy obiekt o nazwie myCar (na razie załóżmy że ten obiekt już istnieje). Możesz zadeklarować (i jednocześnie zdefiniować) własności make, model i year tego obiektu następująco:

  myCar.make = "Ford";
  myCar.model = "Mustang";
  myCar.year = 1969;
  

  Tablica jest uporządkowanym zbiorem wartości związanych z pojedynczymi nazwami zmiennych. Własności i tablice są w języku JavaScript bardzo ze sobą powiązane; właściwie są różnymi reprezentacjami tej samej struktury danych. Na przykład możesz wywoływać własności obiektu myCar następująco:

  myCar["make"] = "Ford"
  myCar["model"] = "Mustang"
  myCar["year"] = 1967
  

  Ten typ tablicy nazywa się tablicą asocjacyjną (czasem listą asocjacyjną), ponieważ każdy jej element jest związany także z pewną wartością typu String. Ilustracją tego mechanizmu działania jest niżej zamieszczona funkcja wyświetlająca własności obiektu, który jest jej pierwszym argumentem podczas wywołania:

  function show_props(obj, obj_name) {
    var result = "";
    for (var i in obj)
     result += obj_name + "." + i + " = " + obj[i] + "\n";
    return result
  }
  

  Więc funkcje call show_props(myCar, "myCar") zwróciły następująco:

  myCar.make = Ford
  myCar.model = Mustang
  myCar.year = 1967
  

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Sheppy, teoli, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,