MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/a3e7b5301fea

Instrukcja label

 

Instrukcja label

Instrukcja label dostarcza instrukcję wraz z identyfikatorem, który odnosi się całkiem gdzie indziej w Twoim programie. Na przykład, możesz użyć label do zidentyfikowania pętli i następnie w niej użyć instrukcję break lub continue, do wskazania miejsca gdzie program powinien zinterpretować pętlę lub kontynuować jego wykonanie.

Składnia instrukcji label wygląda następująco:

label :
   Instrukcja

Wartością label może być w JavaScript identyfikator, który jest nie zarezerwowanym słowem. Instrukcja to identyfikujesz z etykietą, która może być jakąś instrukcją.

Przykład
W tym przykładzie, etykieta markLoop identyfikuje pętle while.

markLoop:
while (theMark == true)
   doSomething();
}

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,