We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

Instrukcja do ...while

 

Instrukcja do...while

Instrukcja do...while powtarza specyficzny warunek, aż do momentu, kiedy uzna go za fałszywy. Instrukcja do...while wygląda następująco:

do
   statement
while (condition);

Instrukcja (statement zostanie wykonany raz, zanim warunek zostanie sprawdzony. Jeśli warunek (condition) jest prawdziwy (true), instrukcja zostanie wykonana ponownie. Warunek jest sprawdzany na końcu każdego wykonania. Kiedy warunek jest fałszywy (false), wykonanie zostaje zatrzymane i kontrola jest przekazywana do instrukcji następującej po pętli do...while.

Przykład
W następnym przykładzie, pętla iteracyjna wykonuje się, co najmniej raz, i powraca wykonując pętlę iteracyjną dopóki wartość i jest mniejsza niż 5.

do {
   i += 1;
   document.write(i);
} while (i < 5);

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, gandalf
Ostatnia aktualizacja: teoli,