We're looking for a person or people to help audit MDN to find places we could speed up. Is this you or someone you know? Check out the RFP: https://mzl.la/2IHcMiE

Instrukcje pętli

Pętle są to specjalnie ustawione polecenia, które wykonują wielokrotnie kod, aż do spotkania specyficznych wartości. JavaScript wspiera instrukcję pętli for, do while, i while, albo well albo label (etykieta nie instrukcją pętli, ale jest często użyta z tą instrukcjami). Uzupełniając, możesz użyć instrukcji break i continue wewnątrz instrukcji pętli.

Następna instrukcja, for...in, wykonuje wielokrotnie ale jest użyta do manipulacji obiektem. Zobacz Instrukcje manipulacji obiektem.

Instrukcjami pętli są:

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, gandalf
 Ostatnia aktualizacja: teoli,