We want to help developers like you. Tell us about how you work: http://qsurvey.mozilla.com/s3/Developer-Audience-Survey-V2/?s=mdn

Funkcje Number i String

Funkcje Number i String

Funkcja Number i String przekonwertuje na obiekt numeryczny lub łańcuch znaków. Składnia tej funkcji to:

Number(objRef)
String(objRef)

gdzie: objRef jest wskaźnikiem funkcji.

Następny przykład przekonwertuje obiekt Date na możliwy do odczytu łańcuch znaków.

D = new Date (430054663215)
// Następnie zwraca
// "Thu Aug 18 04:37:43 GMT-0700 (Pacific Daylight Time) 1983"
x = String(D)

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,