mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Funkcja isFinite

  Funkcja isFinite

  Funkcja isFinite sprawdza argument do momentu ustalenia czy jest liczbą skończona. Składnia isFinite:

  isFinite(number)
  

  gdzie: number jest liczbą, która jest sprawdzana.

  Jeśli argument jest NaN, plus nieskończoność lub minus nieskończoność, to ta metoda zwraca false, w innych przypadkach zwraca true.

  Następujący kod sprawdza klienta wejścia i ustala czy to jest liczba skończona.

  if(isFinite(ClientInput) == true)
  {
    /* wykonaj odpowiednie kroki */
  }
  

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,