MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Funkcja isFinite

Funkcja isFinite

Funkcja isFinite sprawdza argument do momentu ustalenia czy jest liczbą skończona. Składnia isFinite:

isFinite(number)

gdzie: number jest liczbą, która jest sprawdzana.

Jeśli argument jest NaN, plus nieskończoność lub minus nieskończoność, to ta metoda zwraca false, w innych przypadkach zwraca true.

Następujący kod sprawdza klienta wejścia i ustala czy to jest liczba skończona.

if(isFinite(ClientInput) == true)
{
   /* wykonaj odpowiednie kroki */
}

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,