We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

Funkcja eval

Funkcja eval ocenia łańcuch znaków w kodzie JavaScript bez odniesienia do osobliwego obiektu. Składnia eval:

eval(expr)

gdzie: expr jest ocenianym łańcuchem znaków.

Jeśli łańcuch znaków reprezentuje wyrażenie, eval je ocenia. Jeśli argument reprezentuje jedną lub więcej instrukcji JavaScript, eval wykonuje instrukcję. Nie nazywaj eval oceniane wyrażenia arytmetyczne, gdyż JavaScript oceni wyrażenia arytmetyczne automatycznie.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Ptak82, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: teoli,