We're looking for a person or people to help audit MDN to find places we could speed up. Is this you or someone you know? Check out the RFP: https://mzl.la/2IHcMiE

Funkcja eval

Funkcja eval ocenia łańcuch znaków w kodzie JavaScript bez odniesienia do osobliwego obiektu. Składnia eval:

eval(expr)

gdzie: expr jest ocenianym łańcuchem znaków.

Jeśli łańcuch znaków reprezentuje wyrażenie, eval je ocenia. Jeśli argument reprezentuje jedną lub więcej instrukcji JavaScript, eval wykonuje instrukcję. Nie nazywaj eval oceniane wyrażenia arytmetyczne, gdyż JavaScript oceni wyrażenia arytmetyczne automatycznie.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82, Mgjbot
 Ostatnia aktualizacja: teoli,