mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Definiowanie funkcji

  Definiowanie funkcji

  Na definicję funkcji składają się słowa:

  • Nazwa funkcji.
  • Lista argumentów funkcji, otoczona w nawiasach i oddzielona przecinkami.
  • Instrukcje JavaScript, które definiują funkcje, otoczone w nawiasach klamrowych, { }. Instrukcje w funkcji zawierają nazwę do innych funkcji zdefiniowane do aktualnej aplikacji.

  Na przykład, następujący kod definiuje prostą funkcję nazwaną square:

  function square(number) {
    return number * number;
  }
  

  Funkcja square bierze jeden argument, nazwany number. Funkcja składa się z jednej instrukcji, która sygnalizuje zwrot argumentu funkcji pomnożonej przez samą siebie. Instrukcja return określa wartość zwracanej funkcji.

  return number * number
  

  Wszystkie parametry są przekazywane do funkcji przez wartość; wartość zostaje przekazana do funkcji, ale jeżeli w funkcji wartość parametru zostanie zmieniona, zmiana ta nie będzie widoczna globalnie an. Jednakże, jeżeli przekażesz obiekt jako parametr funkcji, a funkcja zmieni właściwości obiektu, zmiana ta będzie widoczna poza funkcją, tak jak w następującym przykładzie:

  function myFunc(theObject) {
    theObject.make="Toyota"
  }
  
  mycar = {make:"Honda", model:"Accord", year:1998};
  x=mycar.make;   // zwraca Honda
  myFunc(mycar);  // przechodzi obiekt mycar do funkcji
  y=mycar.make;   // zwraca Toyota (porada: was changed by the function)
  

  Zdefiniowana funkcja jest oparta na warunku. Na przykład, dając następującą definicje funkcji:

  if (num == 0)
  {
    function myFunc(theObject) {
    theObject.make="Toyota"
    }
  }
  

  Funkcja myFunc jest tylko zdefiniowana jeśli zmienna num równa się 0. Jeśli num nie jest równe 0, funkcja nie jest zdefiniowana i jakiekolwiek inne próby nie zostaną wykonane.

  Oprócz opisanego tu definiowania funkcji, możliwe jest także definiowanie Function objects.

  Metoda jest to połączenie funkcji z obiektem. Możesz się nauczyć więcej o obiektach i metodach w Obiekt function

  Funkcja może być także zdefiniowana wewnątrz wyrażenia. Jest to nazwane wyrażeniem funkcyjnym. Typowo takie funkcje są anonimowe - nie mają nazwy. Na przykład, funkcja square może być zdefiniowana jako:

  const square = function(number) {return number * number};
  

  To jest konwencja kiedy przekazujesz jako funkcję jako argument do następnej funkcji. Następujący przykład pokazuje mapę funkcji będących zdefiniowanymi i następnie nazwane z funkcją, a jako pierwszą funkcją będzie parametr:

  function map(f,a) {
    var result=new Array;
    for (var i = 0; i != a.length; i++)
     result[i] = f(a[i]);
    return result;
  }
  

  Wywołuje:

  map(function(x) {return x * x * x}, [0, 1, 2, 5, 10]);
  

  Zwraca [0, 1, 8, 125, 1000].

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: szymie, Tmk, Mgjbot, ethertank, teoli, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: teoli,