Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Blok instrukcji

  Blok instrukcji

  Blok instrukcji jest użyty do grupowania instrukcji. Blok zawarty jest w klamrach:

  {
    instrukcja_1
    instrukcja_2
    .
    .
    .
    instrukcja_n
  }
  

  Przykład
  Blok instrukcji są zazwyczaj używane z instrukcją kontrolną (np. if, for, while).

  while (x < 10) {
    x++;
  }
  

  Tutaj, { x++; } jest blokiem instrukcji.

  Ważne: JavaScript nie ma zakresu blokowego. Zmienne przedstawione z blokiem są zakresem stanowiącym zawartość funkcji i skryptu, efektem ustawień ich i trwania ponad własny blok. Nie chcesz używać bloków "samodzielnych/wolnostojących" w JavaScript, ponieważ one nie robią tego co myślisz, że robią, jeśli myślisz, że robią cokolwiek tak jak bloki w C lub Javie. Na przykład:

  var x = 1;
  {
    var x = 2;
  }
  alert(x); // wyświetli wartość drugiej zmiennej 2
  

  Zostanie wyświetlona wartość drugiej zmiennej ponieważ instrukcja var x wewnątrz warunku posiada ten sam zakres co instrukcja var x przed instrukcją warunkową. W C lub Java, równoważny kod miałby wartość pierwszej zmiennej.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,