MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Zarządzanie fokusem w HTML

Szkic
Strona ta nie jest jeszcze ukończona.

W programie Firefox 3 wprowadzono obsługę dwóch nowych atrybutów DOM, zdefiniowanych w roboczej wersji specyfikacji HTML 5: activeElement i hasFocus.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Flaneur
 Ostatnia aktualizacja: teoli,