Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

Zarządzanie fokusem w HTML

Szkic
Strona ta nie jest jeszcze ukończona.

W programie Firefox 3 wprowadzono obsługę dwóch nowych atrybutów DOM, zdefiniowanych w roboczej wersji specyfikacji HTML 5: activeElement i hasFocus.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Flaneur
 Ostatnia aktualizacja: teoli,