Wystąpił błąd skryptu na tej stronie. Edytorzy witryny zostali o tym powiadomieni. W tym czasie można poniżej zobaczyć część jej treści.

Wycofywany
This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

Niestandardowy
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Podsumowanie

Element <blink>...</blink> powoduje migotanie zawartego w nim tekstu (działa tylko w IE, Operze i przeglądarkach opartych na silniku Gecko).

Przykład

<blink>Why would somebody use this?</blink>

Rezultat

Grafika:HTMLBlinkElement.gif

Zobacz także

{{ HTML:Element_Navigation() }}

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,