mozilla
Wyniki wyszukiwania

  applet


  Podsumowanie

  Element <applet> (Applet) wyróżnia włączenie apletu Java. Definicja HTML 4.01 Strict nie zawiera tego elementu, został on wycofany na rzecz <object>.

  Atrybuty

  align
  Ten atrybut jest używany to umieszczenia apletu na stronie względem treści, która może opływać go wokół. Specyfikacja HTML 4.01 definiuje wartości bottom, left, middle, right i top, natomiast Microsoft i Netscape mogą wspierać również absbottom, absmiddle, baseline, center i texttop.
  alt
  Ten atrybut powoduje wyświetlenie opisowego alternatywnego tekstu w przeglądarkach, które nie wspierają Javy. Projektanci stron powinni również pamiętać, że zawartość zamknięta w elemencie <applet> również może być wyświetlona jako alternatywny tekst.
  archive
  Ten atrybut odsyła do zarchiwizowanej lub skompresowanej wersji apletu i powiązanych z nim plików klas, co może pomóc zredukować czas ładowania.
  code
  Ten atrybut określa URL pliku apletu z klasami do załadowania i wykonania. Nazwy plików apletu są identyfikowane przez rozszerzenie pliku .class. URL określony przez code może być relatywny do atrybutu codebase.
  codebase
  Ten atrybut daje bezwzględny lub względny URL katalogu, gdzie są przechowywane pliki .class apletu przywoływane przez atrybut code .
  datafld
  Ten atrybut, wspierany przez Internet Explorer 4 i wyższy, określa nazwę kolumny z obiektu źródła danych, który dostarcza powiązanych danych. Ten atrybut może być użyty do określenia różnych elementów <param> przekazywanych do apletu Javy.
  datasrc
  Podobnie jak datafld ten atrybut jest używany do wiązania danych w Internet Explorer 4. Określa id obiektu źródła danych, który dostarcza danych, które są powiązane z elementami <param>, związanymi z apletem.
  height
  Ten atrybut określa wysokość w pikselach, której potrzebuje aplet.
  hspace
  Ten atrybut określa w pikselach dodatkową poziomą przestrzeń do zarezerwowania z dwóch stron apletu.
  mayscript
  W implementacji Netscape'a ten atrybut pozwala na dostęp do apletu przez programy w języku skryptowym, osadzone w dokumencie.
  name
  Ten atrybut przypisuje nazwę do apletu, zatem może być identyfikowany przez inne zasoby, szczególnie skrypty.
  object
  Ten atrybut określa URL serializowanej reprezentacji apletu.
  src
  Jako zdefiniowany dla Internet Explorer 4 i wyższego, ten atrybut określa URL dla pliku powiązanego z apletem. Znaczenie i użycie jest niejasne i nie jest częścią standardu HTML.
  vspace
  Ten atrybut określa w pikselach dodatkową pionową przestrzeń do zarezerwowania nad i pod apletem.
  width
  Ten atrybut określa w pikselach szerokość, której potrzebuje aplet.

  Przykład

  <applet code="game.class" align="left" archive="game.zip" height="250" width="350">
  
  <param name="difficulty" value="easy">
  
  <b>Przepraszamy, potrzebujesz Javy, by grać w tę grę</b>
  
  </applet>
  

  Notatki

  Specyfikacja W3C nie zachęca do używania <applet> i preferuje używanie znacznika <object>. W definicji HTML 4.01 Strict ten element jest wycofywany.


  Element HTML
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
  (Zobacz także: Kategoria HTML)

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: Witia, Ptak82, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,