mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Liczniki CSS

   

  Podsumowanie

  Liczniki w CSS zostały opisane w sekcji Automatic counters and numbering dokumentacji CSS 2.1. Wartość licznika jest ustawiana poprzez użycie własności counter-reset oraz counter-increment, natomiast wyświetlana jest przy wykorzystaniu funkcji counter() lub counters() należących do własności content.

  Zastosowanie liczników

  Aby użyć licznika CSS, należy najpierw ustawić mu wartość (domyślnie jest to 0) przy pomocy własności reset. Aby wyświetlić wartość licznika w danym elemencie należy skorzystać z funkcji counter(). Poniższy przykład dodaje na początku każdego elementu h1 "Sekcja wartość licznika:".

   body {
    counter-reset: sekcja;      /* Ustawienie licznika sekcja na 0 */
   }
   h1::before {
    counter-increment: sekcja;        /* Zwiększa licznik sekcja */
    content: "Sekcja " counter(sekcja) ": ";    /* Wyświetla licznik */
   }
  

  Zagnieżdżanie liczników

  Liczniki CSS mogą być szczególnie użyteczne przy listach uporządkowanych (ol), ponieważ nowa instancja licznika CSS jest automatycznie tworzona dla potomków danego elementu. Użycie funkcji counters() pozwala na dodanie ciągu znaków, który będzie oddzielał kolejne poziomy zagnieżdżonych liczników:

   ol {
    counter-reset: sekcja;        /* Tworzy nową instancję licznika
                         sekcja w każdym elemencie ol */
    list-style-type: none;        /* Usuwa domyślnie wyświetlany licznik */
   }
   li::before {
    counter-increment: sekcja;      /* Zwiększa tylko tę instancję
                         licznika sekcja */
    content: counters(sekcja, ".") " ";  /* Wyświetla wartości wszystkich
                         instancji licznika sekcja,
                         oddzielając je ciągiem ".". */
   }
  

  Przykładowy HTML (w komentarzach podano wartość wygenerowanego licznika):

  <ol>
   <li>item</li>     <!-- 1   -->
   <li>item        <!-- 2   -->
    <ol>
     <li>item</li>   <!-- 2.1  -->
     <li>item</li>   <!-- 2.2  -->
     <li>item      <!-- 2.3  -->
      <ol>
       <li>item</li> <!-- 2.3.1 -->
       <li>item</li> <!-- 2.3.2 -->
      </ol>
      <ol>
       <li>item</li> <!-- 2.3.1 -->
       <li>item</li> <!-- 2.3.2 -->
       <li>item</li> <!-- 2.3.3 -->
      </ol>
     </li>
     <li>item</li>   <!-- 2.4  -->
    </ol>
   </li>
   <li>item</li>     <!-- 3   -->
   <li>item</li>     <!-- 4   -->
  </ol>
  <ol>
   <li>item</li>     <!-- 1   -->
   <li>item</li>     <!-- 2   -->
  </ol>
  

  Zobacz także

  potrzebna treść do artykułu

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: PablO, Ptak82, Kuzirashi, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Kuzirashi,