Edytowanie sformatowanego tekstu (Rich-Text Editing) w Mozilli

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Wprowadzenie

Mozilla 1.3 zaimplementowała funkcję designMode firmy Microsoft® z Internet Explorera. Edycja sformatowanego tekstu wspierana w Mozilli 1.3 obsługiwała funkcję designMode, która zamieniała dokumenty HTML w edytory sformatowanego tekstu. Od Firefox 3, Mozilla obsługuje również atrybut Internet Explorera contentEditable, ktory pozwala na edycję dowolnego elementu (editable) lub blokadę edycji (non-editable) - aby zapobiec późniejszym zmianom w środowisku możliwym do edycji.

Ustawienia edycji sformatowanego tekstu

Edytowanie sformatowanego tekstu jest inicjalizowane przez ustawienie własności designMode dokumentu na "On", tak jak dokumentu wewnątrz iframe. Kiedy designMode jest ustawiony na "On", dokument staje się polem edycji sformatowanego tekstu i użytkownik może w nim pisać jak wewnątrz textarea. Większość popularnych skrótów klawiaturowych takich jka kopiuj i wklej jest dostępnych, wszystkie pozostałe muszą zostać zaimplementowane poprzez stronę internetową.

Podobnie, ustawienie contentEditable na "true" pozwala na edycję poszczególnych elementów w dokumencie.

Wykonywanie Komend

Kiedy dokument HTML jest przełączony na designMode, obiekty dokumentu odblokowywują document.execCommand metodę która pozwala na uruchamianie komend aby manipulować zawartością edytowalnego regionu. Większość komend dotyczy zaznaczonej treści (pogrubienie, kursywa, itp.), a inne wstawiają treść (dodawanie linku)  lub operują na całej lini (wcięcie tekstu). Używając contentEditable, wywoływana jest execCommand która operuje na aktualnie edytowalnej zawartości.

Różnice z Internet Explorerem

Jedna z głównych różnic pomiędzy Mozillą a Internet Explorerem polega na tym, że używanie designMode jest generowanym kodem w edytowalnym dokumencie: kiedy Internet Explorer używa znaczników HTML (em, i, itp.), Mozilla 1.3 generuje domyślnie span'y z regułami styli inline. Komenda styleWithCSS aby przełączać pomiędzy formatowaniem CSS i HTML.

Przykład 1 : Różnice w wygenerowanym kodzie HTML

Mozilla:

<span style="font-weight: bold;">Lubię gecko.</span>
<span style="font-weight: bold; font-style: italic; 
  text-decoration: underline;">Dinozaury są duże.</span>

Internet Explorer:

<STRONG>Lubię gecko.</STRONG>
<STRONG><EM><U>Dinozaury są duże.</U></EM></STRONG>

Inną różnicą między Mozillą a IE jest sposób dostępu do obiektu dokumentu wewnątrz iframe, co zazwyczaj działa wraz z designMode. Mozilla używa standardowego sposobu W3C, mianowicie IFrameElement.contentDocument, podczas gdy IE wymaga IFrameElement.document.

DevEdge dostarcza pomocniczą klasę JavaScript, xbDesignMode, która jest wrapper'em dla funkcji designMode dzięki czemu ukrywa różnice pomiędzy IE i Mozillą.


Event Handling Disabled

A further difference for Mozilla is that once a document is switched to designMode, all events on that particular document are disabled. Once designMode is turned off however (as this now seems possible in Mozilla 1.5) the events become active again.

More information can be found in the Rich text editing section of Migrate apps from Internet Explorer to Mozilla.

Examples

Please note: The example files are still being migrated from another site. They are not available at this time. --fumble 18:13, 24 Apr 2005 (PDT)

Example 1

The first example is an HTML document setting its own designMode to "On". This makes the entire document editable in Mozilla 1.3. Internet Explorer, however, does not allow javascript to change the current document's designMode. For it to work in Internet Explorer, the contentEditable attribute of the body tag needs to be set to "true".

Figure 2 : First example

HTML:
<body contentEditable="true" onload="load()">

JavaScript:
function load(){
 window.document.designMode = "On";
}

Example 2

The second example is a simple rich text editing page, where text can be bolded/italicized/underlined, new links can be added and the color of text changed. The example page consists of an iframe, which will be the rich editing area, as well as elements for basic editing commands such as bold/italics/text color.

Figure 3 : Setting up rich-text editing

HTML:
<body onload="load()">

JavaScript:
function load(){
 getIFrameDocument("editorWindow").designMode = "On";
}

function getIFrameDocument(aID){
 // if contentDocument exists, W3C compliant (Mozilla)
 if (document.getElementById(aID).contentDocument){
  return document.getElementById(aID).contentDocument;
 } else {
  // IE
  return document.frames[aID].document;
 }
}

The example contains a doRichEditCommand function that makes it easier to execute commands on the iframe's document and keeps the HTML code clean. The function executed the requested command using execCommand() and then sets focus back to the editable document, as clicking on a button will set focus on the button itself, which breaks the editing flow.

Figure 4 : Executing Rich Editing Commands

HTML:
<button onclick="doRichEditCommand('bold')" style="font-weight:bold;">B</button>

JavaScript:
function doRichEditCommand(aName, aArg){
 getIFrameDocument('editorWindow').execCommand(aName,false, aArg);
 document.getElementById('editorWindow').contentWindow.focus()
}

Example: a simple but complete Rich Text Editor

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Rich Text Editor</title>
<script type="text/javascript">
var oDoc, sDefTxt;

function initDoc() {
  oDoc = document.getElementById("textBox");
  sDefTxt = oDoc.innerHTML;
  if (document.compForm.switchMode.checked) { setDocMode(true); }
}

function formatDoc(sCmd, sValue) {
  if (validateMode()) { document.execCommand(sCmd, false, sValue); oDoc.focus(); }
}

function validateMode() {
  if (!document.compForm.switchMode.checked) { return true ; }
  alert("Uncheck \"Show HTML\".");
  oDoc.focus();
  return false;
}

function setDocMode(bToSource) {
  var oContent;
  if (bToSource) {
    oContent = document.createTextNode(oDoc.innerHTML);
    oDoc.innerHTML = "";
    var oPre = document.createElement("pre");
    oDoc.contentEditable = false;
    oPre.id = "sourceText";
    oPre.contentEditable = true;
    oPre.appendChild(oContent);
    oDoc.appendChild(oPre);
  } else {
    if (document.all) {
      oDoc.innerHTML = oDoc.innerText;
    } else {
      oContent = document.createRange();
      oContent.selectNodeContents(oDoc.firstChild);
      oDoc.innerHTML = oContent.toString();
    }
    oDoc.contentEditable = true;
  }
  oDoc.focus();
}

function printDoc() {
  if (!validateMode()) { return; }
  var oPrntWin = window.open("","_blank","width=450,height=470,left=400,top=100,menubar=yes,toolbar=no,location=no,scrollbars=yes");
  oPrntWin.document.open();
  oPrntWin.document.write("<!doctype html><html><head><title>Print<\/title><\/head><body onload=\"print();\">" + oDoc.innerHTML + "<\/body><\/html>");
  oPrntWin.document.close();
}
</script>
<style type="text/css">
.intLink { cursor: pointer; }
img.intLink { border: 0; }
#toolBar1 select { font-size:10px; }
#textBox {
  width: 540px;
  height: 200px;
  border: 1px #000000 solid;
  padding: 12px;
  overflow: scroll;
}
#textBox #sourceText {
  padding: 0;
  margin: 0;
  min-width: 498px;
  min-height: 200px;
}
#editMode label { cursor: pointer; }
</style>
</head>
<body onload="initDoc();">
<form name="compForm" method="post" action="sample.php" onsubmit="if(validateMode()){this.myDoc.value=oDoc.innerHTML;return true;}return false;">
<input type="hidden" name="myDoc">
<div id="toolBar1">
<select onchange="formatDoc('formatblock',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0;">
<option selected>- formatting -</option>
<option value="h1">Title 1 &lt;h1&gt;</option>
<option value="h2">Title 2 &lt;h2&gt;</option>
<option value="h3">Title 3 &lt;h3&gt;</option>
<option value="h4">Title 4 &lt;h4&gt;</option>
<option value="h5">Title 5 &lt;h5&gt;</option>
<option value="h6">Subtitle &lt;h6&gt;</option>
<option value="p">Paragraph &lt;p&gt;</option>
<option value="pre">Preformatted &lt;pre&gt;</option>
</select>
<select onchange="formatDoc('fontname',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0;">
<option class="heading" selected>- font -</option>
<option>Arial</option>
<option>Arial Black</option>
<option>Courier New</option>
<option>Times New Roman</option>
</select>
<select onchange="formatDoc('fontsize',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0;">
<option class="heading" selected>- size -</option>
<option value="1">Very small</option>
<option value="2">A bit small</option>
<option value="3">Normal</option>
<option value="4">Medium-large</option>
<option value="5">Big</option>
<option value="6">Very big</option>
<option value="7">Maximum</option>
</select>
<select onchange="formatDoc('forecolor',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0;">
<option class="heading" selected>- color -</option>
<option value="red">Red</option>
<option value="blue">Blue</option>
<option value="green">Green</option>
<option value="black">Black</option>
</select>
<select onchange="formatDoc('backcolor',this[this.selectedIndex].value);this.selectedIndex=0;">
<option class="heading" selected>- background -</option>
<option value="red">Red</option>
<option value="green">Green</option>
<option value="black">Black</option>
</select>
</div>
<div id="toolBar2">
<img class="intLink" title="Clean" onclick="if(validateMode()&&confirm('Are you sure?')){oDoc.innerHTML=sDefTxt};" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAIQbAD04KTRLYzFRjlldZl9vj1dusY14WYODhpWIbbSVFY6O7IOXw5qbms+wUbCztca0ccS4kdDQjdTLtMrL1O3YitHa7OPcsd/f4PfvrvDv8Pv5xv///////////////////yH5BAEKAB8ALAAAAAAWABYAAAV84CeOZGmeaKqubMteyzK547QoBcFWTm/jgsHq4rhMLoxFIehQQSAWR+Z4IAyaJ0kEgtFoLIzLwRE4oCQWrxoTOTAIhMCZ0tVgMBQKZHAYyFEWEV14eQ8IflhnEHmFDQkAiSkQCI2PDC4QBg+OAJc0ewadNCOgo6anqKkoIQA7" />
<img class="intLink" title="Print" onclick="printDoc();" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABYAAAAWCAYAAADEtGw7AAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAZiS0dEAP8A/wD/oL2nkwAAAAlwSFlzAAALEwAACxMBAJqcGAAAAAd0SU1FB9oEBxcZFmGboiwAAAAIdEVYdENvbW1lbnQA9syWvwAAAuFJREFUOMvtlUtsjFEUx//n3nn0YdpBh1abRpt4LFqtqkc3jRKkNEIsiIRIBBEhJJpKlIVo4m1RRMKKjQiRMJRUqUdKPT71qpIpiRKPaqdF55tv5vvusZjQTjOlseUkd3Xu/3dPzusC/22wtu2wRn+jG5So/OCDh8ycMJDflehMlkJkVK7KUYN+ufzA/RttH76zaVocDptRxzQtNi3mRWuPc+6cKtlXZ/sddP2uu9uXlmYXZ6Qm8v4Tz8lhF1H+zDQXt7S8oLMXtbF4e8QaFHjj3kbP2MzkktHpiTjp9VH6iHiA+whtAsX5brpwueMGdONdf/2A4M7ukDs1JW662+XkqTkeUoqjKtOjm2h53YFL15pSJ04Zc94wdtibr26fXlC2mzRvBccEbz2kiRFD414tKMlEZbVGT33+qCoHgha81SWYsew0r1uzfNylmtpx80pngQQ91LwVk2JGvGnfvZG6YcYRAT16GFtW5kKKfo1EQLtfh5Q2etT0BIWF+aitq4fDbk+ImYo1OxvGF03waFJQvBCkvDffRyEtxQiFFYgAZTHS0zwAGD7fG5TNnYNTp8/FzvGwJOfmgG7GOx0SAKKgQgDMgKBI0NJGMEImpGDk5+WACEwEd0ywblhGUZ4Hw5OdUekRBLT7DTgdEgxACsIznx8zpmWh7k4rkpJcuHDxCul6MDsmmBXDlWCH2+XozSgBnzsNCEE4euYV4pwCpsWYPW0UHDYBKSWu1NYjENDReqtKjwn2+zvtTc1vMSTB/mvev/WEYSlASsLimcOhOBJxw+N3aP/SjefNL5GePZmpu4kG7OPr1+tOfPyUu3BecWYKcwQcDFmwFKAUo90fhKDInBCAmvqnyMgqUEagQwCoHBDc1rjv9pIlD8IbVkz6qYViIBQGTJPx4k0XpIgEZoRN1Da0cij4VfR0ta3WvBXH/rjdCufv6R2zPgPH/e4pxSBCpeatqPrjNiso203/5s/zA171Mv8+w1LOAAAAAElFTkSuQmCC">
<img class="intLink" title="Undo" onclick="formatDoc('undo');" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAOMKADljwliE33mOrpGjuYKl8aezxqPD+7/I19DV3NHa7P///////////////////////yH5BAEKAA8ALAAAAAAWABYAAARR8MlJq7046807TkaYeJJBnES4EeUJvIGapWYAC0CsocQ7SDlWJkAkCA6ToMYWIARGQF3mRQVIEjkkSVLIbSfEwhdRIH4fh/DZMICe3/C4nBQBADs=" />
<img class="intLink" title="Redo" onclick="formatDoc('redo');" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAMIHAB1ChDljwl9vj1iE34Kl8aPD+7/I1////yH5BAEKAAcALAAAAAAWABYAAANKeLrc/jDKSesyphi7SiEgsVXZEATDICqBVJjpqWZt9NaEDNbQK1wCQsxlYnxMAImhyDoFAElJasRRvAZVRqqQXUy7Cgx4TC6bswkAOw==" />
<img class="intLink" title="Remove formatting" onclick="formatDoc('removeFormat')" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABYAAAAWCAYAAADEtGw7AAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAZiS0dEAP8A/wD/oL2nkwAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAAd0SU1FB9oECQMCKPI8CIIAAAAIdEVYdENvbW1lbnQA9syWvwAAAuhJREFUOMtjYBgFxAB501ZWBvVaL2nHnlmk6mXCJbF69zU+Hz/9fB5O1lx+bg45qhl8/fYr5it3XrP/YWTUvvvk3VeqGXz70TvbJy8+Wv39+2/Hz19/mGwjZzuTYjALuoBv9jImaXHeyD3H7kU8fPj2ICML8z92dlbtMzdeiG3fco7J08foH1kurkm3E9iw54YvKwuTuom+LPt/BgbWf3//sf37/1/c02cCG1lB8f//f95DZx74MTMzshhoSm6szrQ/a6Ir/Z2RkfEjBxuLYFpDiDi6Af///2ckaHBp7+7wmavP5n76+P2ClrLIYl8H9W36auJCbCxM4szMTJac7Kza////R3H1w2cfWAgafPbqs5g7D95++/P1B4+ECK8tAwMDw/1H7159+/7r7ZcvPz4fOHbzEwMDwx8GBgaGnNatfHZx8zqrJ+4VJBh5CQEGOySEua/v3n7hXmqI8WUGBgYGL3vVG7fuPK3i5GD9/fja7ZsMDAzMG/Ze52mZeSj4yu1XEq/ff7W5dvfVAS1lsXc4Db7z8C3r8p7Qjf///2dnZGxlqJuyr3rPqQd/Hhyu7oSpYWScylDQsd3kzvnH738wMDzj5GBN1VIWW4c3KDon7VOvm7S3paB9u5qsU5/x5KUnlY+eexQbkLNsErK61+++VnAJcfkyMTIwffj0QwZbJDKjcETs1Y8evyd48toz8y/ffzv//vPP4veffxpX77z6l5JewHPu8MqTDAwMDLzyrjb/mZm0JcT5Lj+89+Ybm6zz95oMh7s4XbygN3Sluq4Mj5K8iKMgP4f0////fv77//8nLy+7MCcXmyYDAwODS9jM9tcvPypd35pne3ljdjvj26+H2dhYpuENikgfvQeXNmSl3tqepxXsqhXPyc666s+fv1fMdKR3TK72zpix8nTc7bdfhfkEeVbC9KhbK/9iYWHiErbu6MWbY/7//8/4//9/pgOnH6jGVazvFDRtq2VgiBIZrUTIBgCk+ivHvuEKwAAAAABJRU5ErkJggg==">
<img class="intLink" title="Bold" onclick="formatDoc('bold');" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAID/AMDAwAAAACH5BAEAAAAALAAAAAAWABYAQAInhI+pa+H9mJy0LhdgtrxzDG5WGFVk6aXqyk6Y9kXvKKNuLbb6zgMFADs=" />
<img class="intLink" title="Italic" onclick="formatDoc('italic');" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAKEDAAAAAF9vj5WIbf///yH5BAEAAAMALAAAAAAWABYAAAIjnI+py+0Po5x0gXvruEKHrF2BB1YiCWgbMFIYpsbyTNd2UwAAOw==" />
<img class="intLink" title="Underline" onclick="formatDoc('underline');" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAKECAAAAAF9vj////////yH5BAEAAAIALAAAAAAWABYAAAIrlI+py+0Po5zUgAsEzvEeL4Ea15EiJJ5PSqJmuwKBEKgxVuXWtun+DwxCCgA7" />
<img class="intLink" title="Left align" onclick="formatDoc('justifyleft');" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAID/AMDAwAAAACH5BAEAAAAALAAAAAAWABYAQAIghI+py+0Po5y02ouz3jL4D4JMGELkGYxo+qzl4nKyXAAAOw==" />
<img class="intLink" title="Center align" onclick="formatDoc('justifycenter');" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAID/AMDAwAAAACH5BAEAAAAALAAAAAAWABYAQAIfhI+py+0Po5y02ouz3jL4D4JOGI7kaZ5Bqn4sycVbAQA7" />
<img class="intLink" title="Right align" onclick="formatDoc('justifyright');" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAID/AMDAwAAAACH5BAEAAAAALAAAAAAWABYAQAIghI+py+0Po5y02ouz3jL4D4JQGDLkGYxouqzl43JyVgAAOw==" />
<img class="intLink" title="Numbered list" onclick="formatDoc('insertorderedlist');" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAMIGAAAAADljwliE35GjuaezxtHa7P///////yH5BAEAAAcALAAAAAAWABYAAAM2eLrc/jDKSespwjoRFvggCBUBoTFBeq6QIAysQnRHaEOzyaZ07Lu9lUBnC0UGQU1K52s6n5oEADs=" />
<img class="intLink" title="Dotted list" onclick="formatDoc('insertunorderedlist');" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAMIGAAAAAB1ChF9vj1iE33mOrqezxv///////yH5BAEAAAcALAAAAAAWABYAAAMyeLrc/jDKSesppNhGRlBAKIZRERBbqm6YtnbfMY7lud64UwiuKnigGQliQuWOyKQykgAAOw==" />
<img class="intLink" title="Quote" onclick="formatDoc('formatblock','blockquote');" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAIQXAC1NqjFRjkBgmT9nqUJnsk9xrFJ7u2R9qmKBt1iGzHmOrm6Sz4OXw3Odz4Cl2ZSnw6KxyqO306K63bG70bTB0rDI3bvI4P///////////////////////////////////yH5BAEKAB8ALAAAAAAWABYAAAVP4CeOZGmeaKqubEs2CekkErvEI1zZuOgYFlakECEZFi0GgTGKEBATFmJAVXweVOoKEQgABB9IQDCmrLpjETrQQlhHjINrTq/b7/i8fp8PAQA7" />
<img class="intLink" title="Add indentation" onclick="formatDoc('outdent');" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAMIHAAAAADljwliE35GjuaezxtDV3NHa7P///yH5BAEAAAcALAAAAAAWABYAAAM2eLrc/jDKCQG9F2i7u8agQgyK1z2EIBil+TWqEMxhMczsYVJ3e4ahk+sFnAgtxSQDqWw6n5cEADs=" />
<img class="intLink" title="Delete indentation" onclick="formatDoc('indent');" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAOMIAAAAADljwl9vj1iE35GjuaezxtDV3NHa7P///////////////////////////////yH5BAEAAAgALAAAAAAWABYAAAQ7EMlJq704650B/x8gemMpgugwHJNZXodKsO5oqUOgo5KhBwWESyMQsCRDHu9VOyk5TM9zSpFSr9gsJwIAOw==" />
<img class="intLink" title="Hyperlink" onclick="var sLnk=prompt('Write the URL here','http:\/\/');if(sLnk&&sLnk!=''&&sLnk!='http://'){formatDoc('createlink',sLnk)}" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAOMKAB1ChDRLY19vj3mOrpGjuaezxrCztb/I19Ha7Pv8/f///////////////////////yH5BAEKAA8ALAAAAAAWABYAAARY8MlJq7046827/2BYIQVhHg9pEgVGIklyDEUBy/RlE4FQF4dCj2AQXAiJQDCWQCAEBwIioEMQBgSAFhDAGghGi9XgHAhMNoSZgJkJei33UESv2+/4vD4TAQA7" />
<img class="intLink" title="Cut" onclick="formatDoc('cut');" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAIQSAB1ChBFNsRJTySJYwjljwkxwl19vj1dusYODhl6MnHmOrpqbmpGjuaezxrCztcDCxL/I18rL1P///////////////////////////////////////////////////////yH5BAEAAB8ALAAAAAAWABYAAAVu4CeOZGmeaKqubDs6TNnEbGNApNG0kbGMi5trwcA9GArXh+FAfBAw5UexUDAQESkRsfhJPwaH4YsEGAAJGisRGAQY7UCC9ZAXBB+74LGCRxIEHwAHdWooDgGJcwpxDisQBQRjIgkDCVlfmZqbmiEAOw==" />
<img class="intLink" title="Copy" onclick="formatDoc('copy');" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAIQcAB1ChBFNsTRLYyJYwjljwl9vj1iE31iGzF6MnHWX9HOdz5GjuYCl2YKl8ZOt4qezxqK63aK/9KPD+7DI3b/I17LM/MrL1MLY9NHa7OPs++bx/Pv8/f///////////////yH5BAEAAB8ALAAAAAAWABYAAAWG4CeOZGmeaKqubOum1SQ/kPVOW749BeVSus2CgrCxHptLBbOQxCSNCCaF1GUqwQbBd0JGJAyGJJiobE+LnCaDcXAaEoxhQACgNw0FQx9kP+wmaRgYFBQNeAoGihCAJQsCkJAKOhgXEw8BLQYciooHf5o7EA+kC40qBKkAAAGrpy+wsbKzIiEAOw==" />
<img class="intLink" title="Paste" onclick="formatDoc('paste');" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFgAWAIQUAD04KTRLY2tXQF9vj414WZWIbXmOrpqbmpGjudClFaezxsa0cb/I1+3YitHa7PrkIPHvbuPs+/fvrvv8/f///////////////////////////////////////////////yH5BAEAAB8ALAAAAAAWABYAAAWN4CeOZGmeaKqubGsusPvBSyFJjVDs6nJLB0khR4AkBCmfsCGBQAoCwjF5gwquVykSFbwZE+AwIBV0GhFog2EwIDchjwRiQo9E2Fx4XD5R+B0DDAEnBXBhBhN2DgwDAQFjJYVhCQYRfgoIDGiQJAWTCQMRiwwMfgicnVcAAAMOaK+bLAOrtLUyt7i5uiUhADs=" />
</div>
<div id="textBox" contenteditable="true"><p>Lorem ipsum</p></div>
<p id="editMode"><input type="checkbox" name="switchMode" id="switchBox" onchange="setDocMode(this.checked);" /> <label for="switchBox">Show HTML</label></p>
<p><input type="submit" value="Send" /></p>
</form>
</body>
</html>
Note: if you want to see how to standardize the creation and the insertion of your editor in your page, please see our more complete rich-text editor example.

Resources

Original Document Information