Podsumowanie

Selektory typu dopasowują wszystkie elementy mające taką samą nazwę jak dany selektor. Własności zostaną zastosowane do każdego elementu danego typu niezależnie od tego, gdzie znajduje się w drzewie dokumentu.

Składnia

selektor { własności }

selektor jest do dowolnym elementem np. p, div, a, table.

Przykłady

p { color: green; }

Ustawi zielony kolor wszystkim elementom p znajdującym się w dokumencie.

Notatki

Zobacz także

selektory klas, selektory uniwersalne, selektory atrybutów

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Witia, Abc
Ostatnia aktualizacja: teoli,