Selektory typu

Selektory typu dopasowują wszystkie elementy mające taką samą nazwę jak dany selektor. Własności zostaną zastosowane do każdego elementu danego typu niezależnie od tego, gdzie znajduje się w drzewie dokumentu.

Składnia

selektor {własności }

selektor jest do dowolnym elementem np. p, div, a, table.

Przykład

CSS

span {
  background-color: skyblue;
}

HTML

<span>Span z tekstem.</span>
<p>Akapit z tekstem.</p>
<span>Span z większą ilością tekstu.</span>

Rezultat

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
Selectors Level 4
The definition of 'Type (tag name) selector' in that specification.
Working Draft No changes
Selectors Level 3
The definition of 'type selectors' in that specification.
Recommendation No changes
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'type selectors' in that specification.
Recommendation  
CSS Level 1
The definition of 'type selectors' in that specification.
Recommendation Initial definition

Kompatybilność przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Type selector (elementName)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3.5Safari Full support 1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0
Namespaces (ns|elementName)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 9Opera Full support 8Safari Full support 1.3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support