Selektory typu dopasowują wszystkie elementy mające taką samą nazwę jak dany selektor. Własności zostaną zastosowane do każdego elementu danego typu niezależnie od tego, gdzie znajduje się w drzewie dokumentu.

Składnia

selektor {własności }

selektor jest do dowolnym elementem np. p, div, a, table.

Przykład

CSS

span {
  background-color: skyblue;
}

HTML

<span>Span z tekstem.</span>
<p>Akapit z tekstem.</p>
<span>Span z większą ilością tekstu.</span>

Rezultat

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
Selectors Level 4
The definition of 'Type (tag name) selector' in that specification.
Working Draft No changes
Selectors Level 3
The definition of 'type selectors' in that specification.
Recommendation No changes
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'type selectors' in that specification.
Recommendation  
CSS Level 1
The definition of 'type selectors' in that specification.
Recommendation Initial definition

Kompatybilność przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic supportChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
Namespaces (ns|elementName)Chrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 9Opera Full support 8Safari Full support 1.3WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: ahdarpl, teoli, Witia, Abc
Ostatnia aktualizacja: ahdarpl,