Selektor uniwersalny

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Selektor uniwersalny (*) dopasowuje elementy wszystkich typów.

/* Wybierz wszystkie elementy */
* {
 color: green;
}

Począwszy od CSS3, gwiazdka może być używana w połączeniu z namespaces:

 • ns|* - dopasowuje wszystkie elementy w przestrzeni nazw ns
 • *|* - dopasowuje wszystkie elementy
 • |* - dopasowuje wszystkie elementy bez zdefiniowanej przestrzeni nazw

Składnia

* { własności }

Gwiazdka jest opcjonalna w przypadku prostych selektorów. Np.: *.warning i .warning są równoważne.

Przykłady

CSS

* [lang^=pl] {
 color: green;
}

*.warning {
 color: red;
}

*#maincontent {
 border: 1px solid blue;
}

.floating {
 float: left
}

/* automatycznie czyści opływanie dla rodzeństwa znajdującego się bezpośrednio po elemencie z klasą .floating */
.floating + * {
 clear: left;
}

HTML

<p class="warning">
 <span lang="pl">Zielony span</span> w czerwonym akapicie.
</p>
<p id="maincontent" lang="pl">
 <span class="warning">czerwony span</span> w zielonym akapicie.
</p>

Rezultat

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
Selectors Level 4
The definition of 'universal selector' in that specification.
Working Draft No changes
Selectors Level 3
The definition of 'universal selector' in that specification.
Recommendation Defines behavior regarding namespaces and adds hint that omitting the selector is allowed within pseudo-elements
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'universal selector' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Universal selector (*)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 7Opera Full support 3.5Safari Full support 1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0
Namespaces (*|*)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 9Opera Full support 8Safari Full support 1.3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support