mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Po co używać CSS

  Ta strona tłumaczy, do czego dokumenty wykorzystują CSS. Używając CSS dodasz do swojego dokumentu arkusz stylów.

  Informacja: Po co używać CSS?

  CSS pomaga utrzymać treść dokumentu oddzieloną od informacji o tym, jak należy ją wyświetlać. Szczegóły opisujące, jak należy wyświetlać dokument, są znane jako styl. Utrzymywanie rozdzielenia treści od wyglądu:

  • pozwala uniknąć powtórzeń,
  • ułatwia zarządzanie dokumentem,
  • umożliwia wykorzystywanie różnych stylów do różnych celów w jednym dokumencie.
  Przykład
  Twoja strona WWW może mieć wiele dokumentów wyglądających podobnie. Korzystając z CSS, przechowujesz informacje o wyglądzie w osobnych plikach używanych we wszystkich dokumentach.

  Kiedy użytkownik ogląda stronę WWW, przeglądarka pobiera informacje o stylach równolegle z treścią strony.

  Kiedy użytkownik drukuje stronę, można mu dostarczyć inne informacje o stylu, które sprawią, że wydrukowany dokument będzie bardziej czytelny.

  Ogólnie rzecz biorąc, dzięki CSS język znaczników jest wykorzystywany wyłącznie do opisu treści dokumentu, a nie jego stylu. CSS jest zaś używany do opisu stylu, nie treści. (Dalej w tym kursie będzie można zobaczyć pewne wyjątki od tej reguły.)

  Więcej szczegółów
  Język znaczników, taki jak HTML, również dostarcza pewnych mechanizmów opisu stylów. Na przykład w HTML-u można użyć znacznika <B>, aby pogrubić tekst albo określić kolor tła strony w znaczniku <BODY>.

  Kiedy używasz CSS, zazwyczaj unikasz stosowania tych funkcji języka znaczników, aby trzymać wszystkie informacje o stylu dokumentu w jednym miejscu.

  Zadanie: Tworzenia arkusza stylów

  Stwórz inny plik tekstowy w tym samym katalogu, co poprzednio. Ten plik będzie arkuszem stylów. Nazwij go: style1.css

  Skopiuj poniższą linię i wklej ją do pliku CSS, a następnie zapisz ten plik:

  strong {color: red;}

  Wiązanie arkusza stylów do dokumentu

  Aby powiązać swój dokument z arkuszem stylów, wyedytuj plik HTML. Dodaj pogrubioną linię:

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
  <HTML>
   <HEAD>
   <TITLE>Sample document</TITLE>
   <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="style1.css">
   </HEAD>
   <BODY>
    <P>
     <STRONG>C</STRONG>ascading
     <STRONG>S</STRONG>tyle
     <STRONG>S</STRONG>heets
    </P>
   </BODY>
  </HTML>
  

  Zapisz ten plik i odśwież widok w swojej przeglądarce. Ten arkusz stylów sprawia, że pierwsze litery są czerwone:

  Cascading Style Sheets
  Wyzwanie
  Poza czerwonym, CSS pozwala używać innych nazw kolorów.

  Bez patrzenia w dokumentację znajdź pięć innych nazw kolorów, które działają w Twoim arkuszu stylów.

  Co dalej?

  Jeżeli masz problemy ze zrozumieniem tej strony albo chcesz ją skomentować, pomóż nam, dopisując się na stronie Dyskusji.

  Teraz masz już przykładowy dokument powiązany z osobnym arkuszem stylów, jesteś zatem gotów do zrozumienia, jak przeglądarka wiąże je podczas wyświetlania dokumentu: Jak działa CSS

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: Verruckt, teoli, Marcoos, gandalf, Ptak82, Mgjbot, Dria, Takenbot, Taken, Anonymous, Ruby, Witia
  Ostatnia aktualizacja: teoli,