mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Dziedziczenie

  Podsumowanie

  Podsumowanie każdej definicji własności CSS zawiera informację, czy dana własność jest dziedziczona domyślnie ("Dziedziczona: tak"), czy też nie ("Dziedziczona: nie"). Umożliwia to kontrolę nad tym, co się dzieje, gdy nie została określona żadna wartość własności elementu.

  Własności dziedziczone

  Gdy nie została określona wartość własności dziedziczonej elementu, element otrzymuje wartość wyliczoną własności elementu-rodzica. Tylko element główny dokumentu otrzymuje wartość początkową podaną w podsumowaniu własności.

  Typowym przykładem własności dziedziczonej jest własność color. Mając następujące reguły stylu:

   p { color: green }
  

  i znaczniki

   <p>Ten akapit zawiera <em>wyróżniony tekst</em> wewnątrz.</p>
  

  wyrażenie "wyróżniony tekst" będzie miało kolor zielony, ponieważ element em odziedziczył wartość własności color po elemencie p. Nie otrzymuje on początkowej wartości własności (którą jest kolor użyty w elemencie głównym, gdy nie został określony dla strony żaden kolor).

  Własności niedziedziczone

  Gdy nie została określona wartość własności niedziedziczonej (czasami nazywanej własnością reset w kodzie Mozilli) elementu, element otrzymuje wartość początkową tej własności (jak podano w podsumowaniu własności).

  Typowym przykładem własności niedziedziczonej jest własność border. Mając następujące reguły stylu:

   p { border: medium solid }
  

  i znaczniki

   <p>Ten akapit zawiera <em>wyróżniony tekst</em> wewnątrz.</p>
  

  wyrażenie "wyróżniony tekst" nie będzie posiadało ramki (ponieważ wartość początkowa własności border-style to none).

  Uwagi

  Słowo kluczowe inherit pozwala na bezpośrednie określenie dziedziczenia. Działa ono zarówno na własnościach dziedziczonych jak i niedziedziczonych.

  Zobacz również

  inherit, wartość początkowa


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Diablownik, Bedi, Ptak82, Mgjbot, Witia, Killerowski, Godlark
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny