Użycie pseudoklasy :target w selektorach

Czasami adres URL wskazuje na konkretny fragment dokumentu, ale użytkownikowi może być ciężko to zauważyć. Sprawdź, jak można łatwo zwrócić uwagę użytkownika na target naszego adresu URL za pomocą CSS.

Wybór targetu

Pseudoklasy :target używa się, aby ostylować targetowany element adresu URL, który zawiera identyfikator fragmentu.

Przykładowo, adres URL http://developer.mozilla.org/en/docs/Using_the_:target_selector#example zawiera identyfikator fragmentu o treści #example. W HTML identyfikatory fragmentu to wartości atrybutów id lub name jako że atrybuty te dzielą tę samą przestrzeń na nazwy. A więc adres URL z naszego przykładu wskazywałby nam część strony o tytule "example".

Przypuśćmy, że chcesz ostylować każdy element h2, który jest targetem URL i nie chcesz, żeby elementy innego rodzaju dostały ostylowane w ten sposób. To proste:

h2:target { font-weight: bold; }

Można też stworzyć style, które dotyczą jedynie konkretnego fragmentu naszej strony. Robi się to używając tego samego identyfikatora, który znajduje się w naszym URL. Tak więc aby dodać obramowanie do fragmentu strony zawierającego element #example, napisalibyśmy:

#example:target { border: 1px solid black; }

Targetowanie wszystkich elementów

Jeżeli chcemy stworzyć uniwersalne stylowanie, którego będziemy używać do wszystkich targetowanych elementów, możemy użyć uniwersalnego selektora:

:target { color: red; }

Przykład

W poniższym przykładzie jest pięć odnośników, które przenoszą nas do różnych elementów należących do jednego dokumentu. Wybierając link "Pierwszy" sprawi, że <h1 id="one"> zostanie naszym pierwszym targetowanym elementem. Zwróć uwagę, że dokument zostać przewinięty przewinąć do nowej pozycji, jako że targetowane elementy umieszcza się w miarę możliwości na górze okna przeglądarki.

<h4 id="jeden">...</h4> <p id="dwa">...</p>
<div id="trzy">...</div> <a id="cztery">...</a> <em id="piec">...</em>

<a href="#jeden">Pierwszy</a>
<a href="#dwa">Drugi</a>
<a href="#trzy">Trzeci</a>
<a href="#cztery">Czwarty</a>
<a href="#piec">Piąty</a>

Podsumowanie

W przypadkach, gdy identyfikator fragmentu wskazuje na dany kawałek dokumentu, użytkownik może nie być pewny, którą część dokumentu ma czytać. Dzięki ostylowaniu targetu adresu URL można tego uniknąć.

Original Document Information

  • Author(s): Eric Meyer, Standards Evangelist, Netscape Communications
  • Original Copyright Information: Copyright © 2001-2003 Netscape. All rights reserved.
  • Note: This reprinted article was originally part of the DevEdge site.