Użycie wartości URL dla własności cursor

 

Gecko 1.8 (Firefox 1.5, SeaMonkey 1.0) wspiera wartości URL dla własności cursor CSS 2/2.1. To pozwala używać zewnętrzne obrazki jako kursory myszy — można użyć każdego formatu wspieranego przez Gecko.

Składnia

Składnia dla tej własności:

cursor: [<url>,]* słowo_kluczowe;

To oznacza, że można podać zero lub więcej adresów URL (oddzielonych przecinkiem), a na końcu musi pojawić się jedno ze słów kluczowych zdefiniowanych w specyfikacji CSS, takie jak auto czy pointer.

Na przykład, taka wartość jest dozwolona:

cursor: url(foo.cur), url(http://www.example.com/bar.gif), auto;

Najpierw nastąpi próba pobrania pliku foo.cur. Jeżeli ten plik nie istnieje, lub jest nieprawidłowy z jakiegoś powodu, nastąpi próba pobrania bar.gif, a jeśli to się nie uda, zostanie użyta wartość auto.

Wsparcie dla składni CSS3 dla wartości własności cursor zostało dodane w Gecko 1.8beta3 (Deer Partk Alpha 2); zatem działa ono w Firefoksie 1.5. Pozwala to na określanie punktu wiązania kursora, który musi być wewnątrz wymiarów obrazka kursora; koordynaty na zewnątrz obrazka będą przybliżane do krawędzi (n.p. ujemna wartość będzie interpretowana jako 0, a wartości wykraczające poza wymiary obrazka będą przycinane do najbliższego piksela w obrazku). Jeśli nie zostaną podane, dla plików CUR i XBM wartości zostaną pobrane z plików, a dla pozostałych zostanie ustalony lewy górny róg obrazka. Przykładem składni CSS3 jest:

cursor: url(foo.png) 4 12, auto;

Pierwsza liczba to wartość x, a drugi y. W tym przypadku punkt wiązania zostanie ustawiony w pikselu (4,12) licząc od lewego górnego rogu (0,0).

Ograniczenia

Można używać wszystkich formatów obrazków wspieranych przez Gecko. To oznacza, że możesz użyć BMP, JPG, CUR, GIF, itp. Jednak ANI nie jest wspierane. I nawet, jeżeli zostanie podany animowany GIF, kursor nie będzie animowany. To ograniczenie zostanie usunięte w przyszłych wersjach.

Gecko, samo w sobie, nie tworzy żadnych ograniczeń, co do rozmiaru kursora. Jednak powinieneś ograniczyć obrazek do 32x32 dla maksymalnej kompatybilności z różnymi systemami operacyjnymi. W szczególności kursory większe, niż podany rozmiar nie będą działały na Windows 9x (95, 98, ME).

Przezroczyste kursory nie są wspierane na systemie Windows w wersjach wcześniejszych niż XP. To ograniczenie systemu operacyjnego. Przezroczystość działa na pozostałych platformach.

Tylko wydania Mozilli na platformy Windows, OS/2 i Linux (z GTK+ 2.4 lub nowszym) wspierają wartości URL dla kursorów. Wsparcie dla innych platform może zostać dodane w przyszłości (Mac OS: błąd 286304, QNX Neutrino: błąd 286307, XLib: błąd 286309, Qt: błąd 286310, BeOS: błąd 298184, Gtk 2.0/2.2: błąd 308536)

Kompatybilność z innymi przeglądarkami

Microsoft Internet Explorer także wspiera wartości URI dla własności cursor. Jednak wspiera wyłącznie formaty CUR i ANI.

Jest także znacznie mniej restrykcyjny w zakresie składni. To oznacza, że wartości takie jak:

cursor: url(foo.cur);

lub:

cursor: url(foo.cur), pointer, url(bar.cur), auto;

będą działały w MSIE, ale nie będą w Gecko. Dla kompatybilności z Gecko i zgodności ze specyfikacja CSS, zawsze na początku należy podać URI, oraz użyć dokładnie jednego słowa kluczowego na końcu.