MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Podsumowanie

Tworzy pseudoelement, który staje się ostatnim dzieckiem danego elementu. Zazwyczaj używany jest do wprowadzania kosmetycznych zmian danego elementu. Domyślnie element wstawiany jest inline.

Składnia

/* składnia CSS2 */ selektor:after { własności }
/* składnia CSS3 */ selektor::after ( własności }

Zapis ::aft​er został wprowadzony w CSS 3 w celu ustanowienia różnicy pomiędzy pseudo klasami, a pseudo elementami. Przeglądarki akceptują również notację :after wprowadzoną w CSS 2.

Przykłady

Prosty przykład

<html>
  <body>
    <p>akapit</p>
  </body>
</html>
p:after { 
  content: 'Koniec'; 
  display: block;
  margin-top: 3em;
}

body:after { content: 'Koniec dokumentu'; }

Notatki

Elementy wstawiane do dokumentu poprzez :after nie są widziane w drzewie dokumentu.

Specyfikacje

Zobacz także

:before, content

 

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Gut6, teoli, lukasz.jezierski, Mgjbot, Ptak82, Abc
 Ostatnia aktualizacja: Gut6,