:-moz-tree-image

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

Niestandardowy
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Podsumowanie

Aktywowany przez atrybut properties.

Powiązane elementy

  • treeitem
  • treecell

Własności stylów

  • margin
  • list style
  • position