mozilla

Porównywanie wersji

-moz-background-clip

Change Revisions

Wersja 237041:

Sprawdzenie wersji 237041 wykonane przez Ptak82

Wersja 169433:

Sprawdzenie wersji 169433 wykonane przez Ptak82

Tytuł:
-moz-background-clip
-moz-background-clip
Ciąg znaków:
CSS/-moz-background-clip
CSS/-moz-background-clip
Etykiety:
css, Wszystkie_kategorie, Dokumentacje, CSS:Dokumentacje, CSS:Rozszerzenia_Mozilli
css, Wszystkie_kategorie, Dokumentacje, CSS:Dokumentacje, CSS:Rozszerzenia_Mozilli
Treść:

Revision 237041
Revision 169433
n10    <h3 name="Podsumowanie">n10    <h2 id="Podsumowanie" name="Podsumowanie">
n12    </h3>n12    </h2>
n14      W aplikacja opartych na <a href="pl/Gecko">Gecko</a> <code>n14      W aplikacja opartych na <a href="/pl/Gecko" title="pl/Gecko
>-moz-background-clip</code> określa, czy tło elementu rozciąga si>">Gecko</a> <code>-moz-background-clip</code> określa, czy tło el
>ę pod spodem jego obramowania. Ma to jedynie wizualny efekt, gdy >ementu rozciąga się pod spodem jego obramowania. Ma to jedynie wi
>obramowanie posiada przezroczyste obszary (z powodu {{ Cssxref("b>zualny efekt, gdy obramowanie posiada przezroczyste obszary (z po
>order-style") }}) lub częściowo nieprzezroczyste obszary. W innym>wodu {{ Cssxref("border-style") }}) lub częściowo nieprzezroczyst
> przypadku obramowanie przykrywa różnicę.>e obszary. W innym przypadku obramowanie przykrywa różnicę.
n33    <h3 name="Sk.C5.82adnia">n33    <h2 id="Sk.C5.82adnia" name="Sk.C5.82adnia">
n35    </h3>n35    </h2>
n39    <h3 name="Warto.C5.9Bci">n39    <h2 id="Warto.C5.9Bci" name="Warto.C5.9Bci">
n41    </h3>n41    </h2>
n56    <h3 name="Przyk.C5.82ady">n56    <h2 id="Przyk.C5.82ady" name="Przyk.C5.82ady">
n58    </h3>n58    </h2>
tt68    <p class="noinclude">
68    <div class="noinclude"></div>{{ languages( { "en": "en/CSS/-m69      {{ languages({ "en": "en/CSS/-moz-background-clip", "de": "
>oz-background-clip", "fr": "fr/CSS/-moz-background-clip", "ja": ">de/CSS/-moz-background-clip", "fr": "fr/CSS/-moz-background-clip"
>ja/CSS/-moz-background-clip" } ) }}>, "ja": "ja/CSS/-moz-background-clip"}) }}
70    </p>

Wróć do historii