window.defaultStatus

Podsumowanie

Pobiera/ustawia tekst paska stanu dla danego okna.

Składnia

sMsg = window.defaultStatus
window.defaultStatus =sMsg

Parametry

  • sMsg jest łańcuchem znaków zawierającym tekst, który ma zostać wyświetlony domyślnie na pasku stanu.

Przykład

<html>
 <body onload="window.defaultStatus='hello!';"/>
  <button onclick="window.confirm('Czy jesteś pewien, że chcesz wyjść?');">confirm</button>
 </body>
</htm>

Uwagi

Aby ustawić zawartość paska stanu, gdy okno zostało już otwarte, możemy użyć window.status.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią specyfikacji.