window.controllers

Podsumowanie

Zwraca kontrolery XUL okna chrome.

Składnia

controllers = window.controllers

Specyfikacja

XUL-specific. Nie jest częścią specyfikacji.