Podsumowanie

Zwraca kontrolery XUL okna chrome.

Składnia

controllers = window.controllers

Specyfikacja

XUL-specific. Nie jest częścią specyfikacji.

 

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, jsx, Mgjbot, Internauta1024A
Ostatnia aktualizacja: jsx,